Teemat

Työturvallisuus

Työturvallisuudella vaikutetaan työpaikkojen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työympäristöön. Turvallisuusjohtaminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista työturvallisuuden toteuttamista jatkuvan parantamisen periaatteella. Työpaikalla työsuojelun asiantuntijat tukevat linjajohtoa työturvallisuuden toteuttamisessa. Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja tuottava työpaikka sekä työntekijöiden työhyvinvointi.

Työturvallisuus perustuu riskien arvioinnille, tapaturmien torjunnalle, ennakoinnille, oppimiselle ja yhteistyölle. Tavoitteena on nolla tapaturmaa. Tapaturmien torjunnassa opitaan vaaratilanteista ja tapaturmatutkinnoista. Työturvallisuuden edistäminen lähtee hyvästä suunnittelusta, jossa ihmisen toiminta suhteessa työympäristöön on otettu huomioon joustavasti. Inhimillisten tekijöiden ymmärtäminen ja tiedon hyödyntäminen työturvallisuuden kehittämisessä on askel kohti kokonaisvaltaista työturvallisuustyötä. Työturvallisuus toteutetaan yhteistyössä.

Päivitetty 22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Päivitetty 22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.

Päivitetty 27.5.2021

Työpaikkatapaturmat

Työpaikkatapaturmien jakautuminen vuosina 2014 - 2019

Päivitetty 5.3.2021

Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa. Tämä käy ilmi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatun Työsuojelupaneeliin avovastauksista.

Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Työsuojelupaneeli kertoo, miten korona on vaikuttanut työpaikalla ja miten tilanteen hallinnassa on onnistuttu.

Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Päivitetty 10.4.2019

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Päivitetty 12.3.2019

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa

Päivitetty 12.3.2019

Ammattitauteja todetaan yli 1500 tapausta vuodessa

Vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on laskenut noin neljänneksen vuosien 2011–2015 aikana