Teemat

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka huolehtii yhdessä työpaikkojen kanssa henkilöstön työn turvallisesta tekemisestä, työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä. Tavoitteena on yhteistoimin edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työntekijöiden työkykyä ja terveyttä sekä työyhteisön työhyvinvointia.

Työnantaja vastaa työpaikan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu yhteistyössä työpaikan kanssa edistää työyhteisön ja työntekijöiden työkykyä. Työnantajan tulee kustannuksellaan järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen. Yrittäjällä ja muuta omaa työtään tekevällä on yhtä lailla mahdollisuus järjestää itselleen työterveyspalvelut.

Päivitetty 15.3.2021

Työterveyshuollon rahoitus ja kustannukset

Työnantajat ja työntekijät maksavat 99,4 % työterveyshuollon kustannuksista

Päivitetty 15.3.2021

Työterveyshuollon kustannukset ja kattavuus

Aikasarja kattaa yli 50 vuoden ajanjakson