Teemat

Mielenterveys

Työ on keskeinen osa väestön ja jokaisen ihmisen hyvinvointia. Hyvä mielenterveys lisää yleistä hyvinvointia ja vähentää psyykkistä kuormitusta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Mielenterveyden sairaudet aiheuttavat kasvavan määrän sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Työelämän tuottavuus on suoraan yhteydessä suomalaisten mielenterveyteen.

Mielenterveyden kansallinen parantaminen lisää suomalaisen yhteiskunnan kestävyyttä, mikä korostuu kriisitilanteissa ja vastoinkäymisissä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi mielenterveyttä voidaan edistää myös tukemalla työelämään pääsyä ja lisäämällä työhyvinvointia. Tuottavuuskustannuksia voidaan merkittävästi pienentää investoimalla mielenterveyden edistämiseen, osatyökykyisten työhön paluun tukemiseen sekä yleisiin mielenterveyspalveluihin.

Päivitetty 26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa