Teemat

Johtaminen

Aineisto
Päivitetty 27.1.2021

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018 ja 2020

Analyysi
Päivitetty 7.10.2020

Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Aineisto
Päivitetty 7.10.2020

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Analyysi
Päivitetty 16.5.2019

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta

Aineisto
Päivitetty 16.5.2019

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle

Analyysi
Päivitetty 10.4.2019

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Analyysi
Päivitetty 12.3.2019

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa