Teemat

Toimintakyky

Aineisto
Päivitetty 7.5.2020

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-palvelu tuottaa vertailutietoa suomalaisten työikäisten työ- ja toimintakyvyn tilanteesta.

Analyysi
Päivitetty 12.3.2019

Kykyviisari kertoo vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvystä

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan