Työhön osallistuminen

Työkyky ja työhön osallistuminen – vertailutuloksia työikäisen väestön ryhmittelystä

Ryhmittelytulosten avulla voit tarkastella, kuinka työikäisen väestön työkykyyn liittyvät tekijät ovat yhteydessä työhön osallistumiseen. Tuloksia voi tarkastella kansallisella tai hyvinvointialuetasolla.

Työkyky ja työhön osallistuminen – tuloksia työikäisen väestön ryhmittelystä

Työikäistä väestöä edustava rekisteritarkastelu nostaa esiin työkykyyn liittyviä yksilötason muuttujia ja niiden yhteyttä työhön osallistumiseen.