Työelämän muutos

Työelämä muuttuu koko ajan. Digitalisoituminen muokkaa työn organisoitumisen muotoja sekä työnteon aikaa, paikkaa ja tapoja uusiksi. Se edistää muun muassa etä- ja hybridityön mahdollisuuksia. Työelämä muuttuu myös muilla tavoilla. Maahanmuuton myötä työpaikat moninaistuvat kielellisesti sekä kulttuurisesti ja ilmastonmuutos pakottaa yrityksiä uusiin energiaratkaisuihin sekä ilmastoystävälliseen strategiaan.

Työtä välittävien alustayritysten listaus on nyt kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä

Listaus ja luokittelu Suomessa käytössä olevista työtä välittävistä alustayrityksistä.

Kunta-alan työntekijöiden työmatkatavat koronapandemian aikana sekä työmatkojen aiheuttama ilmastokuorma

Koronapandemia lisäsi merkittävästi etätyötä kunta-alan ammateissa vaikuttaen työmatkatapoihin ja työmatkaliikenteen aiheuttamaan ilmastokuormaan.

Työmatkat kunta-alalla

Tutkimus selvittää muutoksia työmatkatavoissa ja työmatkojen liikennepäästöissä kunta-alalla vuosina 2020 ja 2022.

Palkansaajien kokemuksia kestävyysosaamisen kehittämisestä työpaikoilla

Vihreä siirtymä ja ilmastonmuutos tuovat uusia osaamistarpeita työelämään

Ilmastonmuutos ja työ - Kyselytiedonkeruu palkansaajille

Työntekijöiden kokemuksia työpaikkojen kestävyysteoista selvitettiin ensimmäistä kertaa

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.