Mielenterveys

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat

Työolobarometri mittaa palkansaajien kokemaa työuupumusta

Työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrissa on selvitetty työuupumuksen kokemuksia vuodesta 2019 lähtien.

Työolobarometrin työuupumustiedot

Työolobarometrissa kysytään, miten usein vastaaja kokee työssään työuupumukseen liittyviä tunteita tai haitallista stressiä.

Analyysi
4.4.2023

Mielenterveyden toimijahahmot

Mitä jos mielen hyvinvointia rakennettaisiin uudestaan? -haastattelututkimuksessa luotiin uusi lähestymistapa työssä käyvien nuorten aikuisten mielenterveyden ymmärtämiseksi osana työelämää ja muuttuvaa toimintakulttuuria.

Alateemat
Analyysi
24.8.2022

Mielenterveysdiagnoosin ennakointikartta – taustaa karttaan ja sen tulkintaan

Mielenterveysdiagnoosia ennustavat ennen kaikkea ikä, sukupuoli, surumieliset ajatukset, voimakkaat stressin kokemukset ja toistuvat väsymyksen tunteet pitkin päivää.

Alateemat
Aineisto
24.8.2022

Mielenterveysdiagnoosia ennustavat tekijät

Mitkä tekijät ennakoivat mielenterveyteen liittyvää diagnoosia työväestössä? Tarkastele työterveyshuollon aineistoihin perustuvia tutkimustuloksia.

Alateemat
Aineisto
26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa