Työelämätieto

Avointa tietoa työelämän ilmiöistä sekä työn ja terveyden vuorovaikutuksesta

Uusimmat julkaisut

Analyysi
Päivitetty 13.6.2022

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin tukevat ikääntyvien vuorotyöntekijöiden työhyvinvointia SOTE-sektorilla

Hyvät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työaikoihin edistävät hyvinvointia. Erityisesti vuorotyössä ikääntyminen heikentää unen laatua, ja ikääntyneillä myös erilaiset sairaudet alkavat yleistyä lisäten palautumisen tarvetta vaativissa työvuoroissa. Toukokuussa päättyneen laajan EU-hankkeen tulosten perusteella Työterveyslaitos suosittelee ikääntyneille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen.

Aineisto
Päivitetty 13.6.2022

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle.

Aineisto
Aineisto
Päivitetty 9.6.2022

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Aineisto
Aineisto
Päivitetty 27.5.2022

Sairauspoissaolot kunnissa

Kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolot 2000-luvulla

Aineisto
Analyysi
Päivitetty 4.5.2022

Työsuojeluvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työ Suomessa on tervettä, turvallista ja reilua

Työsuojeluvalvonnan toimintaa suorittavat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet ja sitä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Aineisto
Päivitetty 4.5.2022

Työsuojeluvalvonnan valvontatiedot

Työsuojeluviranomaisen Vera-valvontatietojärjestelmästä koottu aineisto sisältää tietoa Suomessa vuosina 2017-2020 tehdyistä työsuojelutarkastuksista sekä niissä tarkastetuista asioista.

Aineisto

Tulossa olevat julkaisut

Aineisto Tulossa keväällä

Miten suomalaiset kokevat työn imua?

Etsi tietoa työn imun kokemuksista laajasta kyselyaineistosta. Työn imu on työhön liittyvää innostusta ja iloa, jota voi kokea kaikissa ammateissa.

Aineisto Tulossa keväällä

Työsuojelun seurantatiedot

Tarkastele aluehallintovirastojen työsuojeluvalvonnasta kertyvää tietoa alueittain ja toimialoittain.

Aineisto Tulossa keväällä

Mielenterveyden trenditietoa

Tarkastele Työolobarometrin havaintoja mielenterveydestä.

Aineisto Tulossa keväällä

Uudistettua tietoa työ- ja toimintakyvyn kokemuksista

Etsi tietoa laajoilla seurantatiedoilla päivitetystä Kykyviisari-aineistosta.

Aineisto Tulossa keväällä

Mielenterveyshäiriöitä ennustavat tekijät

Tutki mielenterveyhäiriöitä ennustavia tekijöitä työväestössä.

Analyysi Tulossa keväällä

Mielenterveysikkuna

Työelämätieto-palveluun kootaan työväestön mielenterveystilannetta laajasti kuvaavia mittareita. Ensimmäiseksi julkaistaan kokoava katsaus aihepiiriin.