Työelämätieto

Avointa tietoa työelämän ilmiöistä sekä työn ja terveyden vuorovaikutuksesta

Tulossa olevat julkaisut

Aineisto Tulossa keväällä

Miten suomalaiset kokevat työn imua?

Etsi tietoa työn imun kokemuksista laajasta kyselyaineistosta. Työn imu on työhön liittyvää innostusta ja iloa, jota voi kokea kaikissa ammateissa.

Aineisto Tulossa keväällä

Työsuojelun seurantatiedot

Tarkastele aluehallintovirastojen työsuojeluvalvonnasta kertyvää tietoa alueittain ja toimialoittain.

Aineisto Tulossa keväällä

Mielenterveyden trenditietoa

Tarkastele Työolobarometrin havaintoja mielenterveydestä.

Aineisto Tulossa keväällä

Uudistettua tietoa työ- ja toimintakyvyn kokemuksista

Etsi tietoa laajoilla seurantatiedoilla päivitetystä Kykyviisari-aineistosta.

Aineisto Tulossa keväällä

Mielenterveyshäiriöitä ennustavat tekijät

Tutki mielenterveyhäiriöitä ennustavia tekijöitä työväestössä.

Analyysi Tulossa keväällä

Mielenterveysikkuna

Työelämätieto-palveluun kootaan työväestön mielenterveystilannetta laajasti kuvaavia mittareita. Ensimmäiseksi julkaistaan kokoava katsaus aihepiiriin.