Työelämätieto

Avointa tietoa työelämän ilmiöistä sekä työn ja terveyden vuorovaikutuksesta

Uusimmat julkaisut

Analyysi
Päivitetty 31.8.2022

Työtä välittävien alustayritysten listaus on nyt kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä

Listaus ja luokittelu Suomeen rekisteröidyistä ja Suomessa käytössä olevista työtä välittävistä alustayrityksistä

Analyysi
Päivitetty 24.8.2022

Mielenterveysdiagnoosin ennakointikartta – taustaa karttaan ja sen tulkintaan

Mielenterveysdiagnoosia ennustavat ennen kaikkea ikä, sukupuoli, surumieliset ajatukset, voimakkaat stressin kokemukset ja toistuvat väsymyksen tunteet pitkin päivää.

Aineisto
Päivitetty 24.8.2022

Mielenterveysdiagnoosia ennustavat tekijät

Mitkä tekijät ennakoivat mielenterveyteen liittyvää diagnoosia työväestössä? Tarkastele työterveyshuollon aineistoihin perustuvia tutkimustuloksia.

Aineisto
Analyysi
Päivitetty 13.6.2022

Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin tukevat ikääntyvien vuorotyöntekijöiden työhyvinvointia SOTE-sektorilla

Hyvät vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työaikoihin edistävät hyvinvointia. Erityisesti vuorotyössä ikääntyminen heikentää unen laatua, ja ikääntyneillä myös erilaiset sairaudet alkavat yleistyä lisäten palautumisen tarvetta vaativissa työvuoroissa. Toukokuussa päättyneen laajan EU-hankkeen tulosten perusteella Työterveyslaitos suosittelee ikääntyneille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen.

Aineisto
Päivitetty 13.6.2022

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle.

Aineisto
Aineisto
Päivitetty 9.6.2022

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Aineisto

Tulossa olevat julkaisut

Aineisto Tulossa keväällä

Miten suomalaiset kokevat työn imua?

Etsi tietoa työn imun kokemuksista laajasta kyselyaineistosta. Työn imu on työhön liittyvää innostusta ja iloa, jota voi kokea kaikissa ammateissa.

Aineisto Tulossa keväällä

Työsuojelun seurantatiedot

Tarkastele aluehallintovirastojen työsuojeluvalvonnasta kertyvää tietoa alueittain ja toimialoittain.

Aineisto Tulossa keväällä

Mielenterveyden trenditietoa

Tarkastele Työolobarometrin havaintoja mielenterveydestä.

Aineisto Tulossa keväällä

Uudistettua tietoa työ- ja toimintakyvyn kokemuksista

Etsi tietoa laajoilla seurantatiedoilla päivitetystä Kykyviisari-aineistosta.

Aineisto Tulossa keväällä

Mielenterveyshäiriöitä ennustavat tekijät

Tutki mielenterveyhäiriöitä ennustavia tekijöitä työväestössä.

Analyysi Tulossa keväällä

Mielenterveysikkuna

Työelämätieto-palveluun kootaan työväestön mielenterveystilannetta laajasti kuvaavia mittareita. Ensimmäiseksi julkaistaan kokoava katsaus aihepiiriin.