Avointa tietoa ja havaintoja työelämän ilmiöistä

Työelämätieto on Työterveyslaitoksen tuottama palvelu, joka kokoaa ajantasaista ja luotettavaa työelämätietoa eri lähteistä ja tarjoaa sen avoimesti kaikkien käyttöön.

Palvelu on suunnattu etenkin asiantuntijoille, tutkijoille, medialle, päättäjille ja työelämän kehittäjille. Se puhuttelee kaikkia, joita työelämä ja sen muutokset kiinnostavat.

Visualisoitujen aineistojen lisäksi löydät Työelämätiedosta aineistojen pohjalta laadittuja asiantuntija-analyysejä. Etusivulta löydät uusimmat julkaisut, mutta voit etsiä tietoa myös teemoittain.

Tulossa olevat julkaisut

AineistoTulossa keväällä

Työterveyden tilannekuva

Julkaisu sisältää ajantasaista ja yksityiskohtaista tietoa työterveyshuollon toiminnasta.

AineistoTulossa keväällä

Työkykyprofiilit ja työhön osallistuminen

Tarkastele Työkyvyn tila Suomessa -aineistoon perustuvaa tietoa työikäisen väestön työkykyprofiileista ja työhön osallistumisesta hyvinvointialueittain.

AineistoTulossa keväällä

Mielenterveys sote- sekä taide- ja kulttuurialoilla

Tutkimustietoa mielenterveyden trendeistä sosiaali- ja terveysalalla sekä taide- ja kulttuurialoilla

AineistoTulossa keväällä

Päivitykset

Työolobarometrin työuupumustiedot, Työtä välittävien alustayritysten listaus, Työn imu, Työterveyshuollon kustannukset ja kattavuus, Sairauspoissaolot kunnissa, Miten voit? -työhyvinvointitesti, Työsuojeluvalvonnan valvontatiedot

Puuttuuko sinun työelämätietosi tästä palvelusta?

Ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen tyoelamatieto@ttl.fi.

Lisätietoa julkaisemisesta Työelämätiedossa löydät tietopaketista.

Katso tietopaketti