Aineistot

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Julkaistu 16.5.2019
Päivitetty 16.5.2019

Jatkuvasti kertyvä

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Y-akseli kuvaa kuormitustason yleisyyttä työntekijöillä keskimäärin

Vuosi
2008 2016
Työaikadimensio
Työajan pituus
Työajan pituus vuorotyötä tekevillä
Kohonnut kuormitus
Ikäryhmä15 -2425 -3435 -4445 -5455 -64Yleisyys keskimäärin, %02468101214161820222426Pitkä viikkotyöaika> 40 t kalenteriviikkoja/kaikki kalenteriviikot
Ikäryhmä15 -2425 -3435 -4445 -5455 -64Yleisyys keskimäärin, %02468101214Pitkät työrupeamat> 5 perättäisen työvuoron vuoroputket/kaikki vuoroputket
Ikäryhmä15 -2425 -3435 -4445 -5455 -64Yleisyys keskimäärin, %024681012141618Pitkät työvuorot>= 10 t työvuorot/kaikki vuorot
Työajan pituus päivätyötä tekevillä
Kohonnut kuormitus
Ikäryhmä15 -2425 -3435 -4445 -5455 -64Yleisyys keskimäärin, %0123456789101112Pitkä viikkotyöaika> 40 t kalenteriviikkoja/kaikki kalenteriviikot
Ikäryhmä15 -2425 -3435 -4445 -5455 -64Yleisyys keskimäärin, %00.511.522.533.544.5Pitkät työrupeamat> 5 perättäisen työvuoron vuoroputket/kaikki vuoroputket
Ikäryhmä15 -2425 -3435 -4445 -5455 -64Yleisyys keskimäärin, %00.20.40.60.811.21.41.6Pitkät työvuorot>= 10 t työvuorot/kaikki vuorot

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle

Kuvaus

Työterveyslaitos tekee pitkäaikaista tutkimusyhteistyötä yli 20 suuren kaupungin tai kunnallisen sosiaali- ja terveysalan organisaation kanssa. Yhteistyöhön perustuen Työterveyslaitoksella on yli 150 000 hengeltä päivittäisiä työaikatietoja sisältävä tietokanta vuodesta 2000 lähtien. Työaikatiedot perustuvat Titania® vuorosuunnittelu-ohjelmistolla tehtyihin työvuorolistoihin kuntien ja kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Organisaatioista saatuja työaikatietoja hyödynnetään tutkimus- ja kehittämishankkeissa, joissa tuotetaan tutkimustietoa työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi ja vähentämiseksi jaksotyössä. Hankkeisiin osallistuneet organisaatiot hyödyntävät kerättyjä kuormittavuustietoja kehittäessään omia työaikojaan. Työterveyslaitoksen tutkimuksiin perustuvat vuoroergonomia - suosituksia hyödynnetään ns. liikennevalomallin avulla jaksotyön vuorosuunnitteluohjelmistoissa

MITÄ MITTARIT ESITTÄVÄT

Tässä esiteltävä aineisto on vuosilta 2008 - 2016 ja sisältää yli 100 000 henkilön työaikatietoja. Päivittäisten työaikatietojen avulla on laskettu jokaisen vuoden osalta mittareita liittyen työaikojen pituuteen, ajoittumiseen, palautumiseen ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Mittareita voi hyödyntää tarkasteltaessa työaikoihin liittyviä pitkän ajan muutostrendejä ja eroavuuksia iän, sukupuolen tai työaikamuodon (vuorotyö vs. päivätyö) suhteen. Aineiston mittarit kuvaavat kuormitustason yleisyyttä työntekijöillä keskimäärin. Valitut kuormitustasot liittyvät Työterveyslaitoksen liikennevalomalliin, jossa muuttujan vihreä väri viittaa hyväksyttävään kuormituk­seen, keltainen väri kohonneeseen kuormitukseen, oranssi väri ylikuormitukseen, ja punainen väri voimakkaaseen ylikuormitukseen (joka tulisi aina korjata). Harmaalla värillä on merkitty ne muuttujat, joille liikennevalomallissa ei ole luokiteltua kuormitustasoa. Nyt käytettävissä olevissa kuvioissa on eri mittareista valittu ensivaiheessa käyttöön ne, jotka antavat yleiskuvan työaikojen kuormituksesta.

Tietoaineistoa päivitetään vuosittain.

Lue lisää

Yhteystiedot

Mikko Härmä

+358 30 474 2729

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää