Aineisto
24.3.2022

Työsuojelu ja ilmastonmuutos

Työsuojelu ja ilmastonmuutos

Lataa data

Ilmastonmuutos vaikuttaa työelämään monin tavoin

Onko työpaikallasi keskusteltu yleisesti ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistäMissä määrin ilmastonmuutos on vaikuttanut työpaikkasi toimintaan parin viimeisen vuoden aikanaOsuus vastaajista, %​0102030405060708090100Paljon tai laajastiJossain määrinEi lainkaan tai vain vähänEn osaa sanoa

Mitä toimia työpaikallasi on tehty ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Onko työpaikallasi annettu ohjeita henkilöstölle, miten toimia ilmastoystävällisesti päivittäisissä töissä seuraavissa asioissa?

Kierrättäminen lajittelu uusiokäyttöKulutuksen vähentäminen (esim harkittu tulostaminen kertakäyttöastioiden välttäminen)Energian säästäminenMateriaali- ja raaka-ainetehokkuusIlmastoystävällinen työmatkustaminen (työtehtäviin liittyvä matkustaminen tai matkustamisen välttäminen)Ilmastoystävällinen työmatkaliikenne (kodin ja työpaikan välillä)Ympäristötiedon hyödyntäminen työssä (esim suunnittelu- opetus- tai viestintätehtävissä)Osuus vastaajista, %​0102030405060708090100KylläEiEn osaa sanoa tai ei koske meidän työpaikkaamme

Onko työpaikallasi käsitelty ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuden näkökulmasta?

Onko työpaikallasi käsitelty ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuden näkökulmastaOsuus vastaajista, %​0102030405060708090100KylläEiEn osaa sanoa

Mitä ilmastonmuutokseen liittyviä työturvallisuusriskejä työpaikallasi tehtävään työhön on tunnistettu?

Liukkauden lisääntyminenLämpöaltistuminenSuojainten käyttö kuumissa olosuhteissaSään ääriolosuhteiden aiheuttamat vaarat (tulvat myrskyt helleaallot) ja niiden jälkityötSademäärät ja niiden vaihtelutKemikaali- ja lämpöaltistumisen yhteisvaikutuksetPunkkien ym eläinten välittämät sairaudetIlmastomuutokseen liittyvä huoli ja henkinen kuormitusUv-säteilySiitepölyn lisääntyminen tai siitepölykauden piteneminenKiertotalouden kemialliset altisteetKiertotalouden biologiset altisteetKasvinsuojeluaineiden lisääntyvä käyttöOsuus vastaajista, %​0102030405060708090100Tunnistettu koskevan laajasti työpaikkaammeTunnistettu koskevan jossain määrinTunnistettu koskevan hyvin vähän tai ei lainkaanTunnistettu että tulee koskemaan lähitulevaisuudessaTyöpaikallamme ei ole käsitelty asiaaEn osaa sanoa

Kuinka huolissaan arvioit työpaikkasi henkilöstön olevan ilmastonmuutoksen seurauksista työturvallisuudelle?

Kuinka huolissaan arvioit työpaikkasi henkilöstön olevan ilmastonmuutoksen seurauksista työturvallisuudelle?Osuus vastaajista, %​0102030405060708090100Erittäin huolissaanHuolissaanVähän huolissaanEi lainkaan huolissaanEn osaa sanoa

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Vuonna 2021 vaihtuvana teemana oli työsuojelutoiminta ja ilmastonmuutos.

Kuvaus

Kyselyn tarkoituksena on tukea työsuojeluhenkilöstön työtä: kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle otokselle lähetetään kerran vuodessa lyhyt sähköinen kysely työsuojelutoiminnasta ja kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Vuonna 2021 vaihtuvana teemana oli työsuojelutoiminta ja ilmastonmuutos.

Työsuojelupaneelia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Paneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Mitä mittarit esittävät

Mittarit kuvaavat työsuojelupäälliköiden ja työsuojeluvaltuutettujen omaa arviota ilmastonmuutoksesta ja työsuojelusta: miten ilmastonmuutos on vaikuttanut työpaikalla, millaisia toimenpiteitä työpaikoilla on tehty ja millaisia ohjeita annettu henkilöstölle, sekä millaisia ilmastonmuutokseen liittyviä työturvallisuusriskejä tunnistettu.

Aineisto koostuu loka-marraskuussa 2021 toteutetusta kyselystä (vastauksia 521 kpl, joista 29 % työsuojelupäälliköitä ja 71 % työsuojeluvaltuutettuja).

Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Aineisto
8.2.2024

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Alateemat
Analyysi
24.3.2022

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia työturvallisuuteen tunnistettu vielä vähän

Noin puolet työpaikoista on tunnistanut ilmastonmuutoksen vaikutuksia työpaikalla, mutta niitä ei juurikaan ole käsitelty työturvallisuuden näkökulmasta

Analyysi
15.2.2023

Työturvallisuuden hallinnassa eroja ja yhtäläisyyksiä digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Työpaikan ulkopuolisessa työssä säännöllinen yhteydenpito keskeinen keino tukea henkilöstön työtuvallisuutta ja työhyvinvointia

Työpaikallamme kannustetaan ilmastoystävälliseen toimintaanTyön tekemisen tapoja on muutettu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksiHankinnoissa otetaan huomioon ilmastoystävällisyysTyöpaikallamme on ilmasto-tai ympäristö visio tai -strategiaTyöpaikkaruokalassa tarjotaan kasvis- ja lähiruokaaTyöpaikkani on osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun aiheestaTyöpaikallamme on saatavilla tietoa työmme ilmastovaikutuksistaTyöpaikallamme järjestetään koulutusta tai kehittämistä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä esim kiertotaloudestaPerehdyttämiseen kuuluu ilmastoystävällisten toimintatapojen läpikäyminenOsuus vastaajista, %​0102030405060708090100Täysin samaa mieltäMelko samaa mieltäMelko eri mieltäTäysin eri mieltäEn osaa sanoa tai ei koske meidän työpaikkaamme