Aineisto
19.6.2023

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Koronapandemia ja muutokset kunta-alan töissä

Lataa data
Koronaepidemia vaikutti omaan työhön melko paljon tai paljon

Sukupuoli(%)

595258NainenMiesKaikki0102030405060708090100

  Ikäryhmä(%)

  555759585658Alle 3030-3940-4950-5960 ja yliKaikki0102030405060708090100

  Työsuhde(%)

  585858Toistaiseksivoimassa olevaMääräaikainenKaikki0102030405060708090100

  Esihenkilöasema(%)

  57656558Ei esihenkilö-asemaaLähiesihenkilötKeski- ja ylinjohtoKaikki0102030405060708090100

  Ammattiryhmä(%)

  5869686559595572596754494467405741152143KaikkiJohtajatLääkärit (ml.hammaslääk.)Lukion tai peruskoulun yläluokkien opettajatPeruskoulun alaluokkien ja lastentarhan opettajatErityis- opettajatSosiaalityön erityis- asiantuntijat (ml. sosiaalityöntek.)Sairaanhoitajat, terveydenhoitajatSosiaalialan ohjaajat ja neuvojatTerveydenhuollon erityis- asiantuntijat ja asiantuntijatErityisasiantuntijat ja asiantuntijat (pl. terveydenhuolto)Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijätLastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajatLähihoitajat ja muut terveydenhuollon työntekijätKodinhoitajatPalomiehetMuut palvelu- ja myyntityöntekijätMaanviljely-, metsä-, puutarha-, kasvihuone-, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijätProsessi- ja kuljetustyöntekijätMuut työntekijät (ml. siivous, katujen puhtaanapito, jätehuolto)0102030405060708090100

   Kunta10-tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin. Vuonna toteutetussa 2022 kyselyssä selvitettiin koronapandemian vaikutuksia työskentelyyn kunta-alalla.

   Kuvaus

   Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Mukana tutkimuksessa on 11 kaupunkia ja n. 90 000 työntekijää. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Viimeisin kysely tehtiin syys-lokakuussa 2022. Vastausprosentti on ollut kolmessa viimeisimmässä kyselyssä 62–72 prosenttia. Tutkimuksen tuloksia käytetään kunnissa henkilöstön hyvinvoinnin ja työelämän kehittämiseen. Tutkimusaineistoa hyödynnetään laajasti tieteellisessä tutkimuksessa, jossa tutkitaan mm. työolojen ja työssä tapahtuvien muutosten vaikutuksia työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin sekä yhteyteen vaikuttavia mekanismeja.

   Tutkimusta pandemia-ajasta kuntatyössä rahoittaa Työsuojelurahasto (#220431).

   Mitä mittarit esittävät

   Aineisto on vuodelta 2022. Pandemia-aikaan liittyvät kysymykset esitettiin kaikille vastaajille ja se sisältää yli 57 000 vastaajaa. Tulokset esitetään suurimmissa kunta-alan ammattiryhmissä (ennen sote-uudistusta). Aineisto on karkeistettu niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Kuvaajissa on hyödynnetty suhteellista asteikkoa 0–100, jossa lukema kuvaa niiden vastaajien osuutta kaikista vastaajista, joihin kysymyksen väittämä sopii (prosenttiosuus).

   Lue lisää

   Yhteystiedot

   Jenni Ervasti

   +358 30 474 2806

   Creative Commons License

   Creative Commons License

   Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

   Aiheeseen liittyvää

   Koronapandemian seuraukset kunta-alan töissä

   Koronapandemia aiheutti lisääntynyttä stressiä tai kuormitusta useissa ammateissa kunta-alalla.

   Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

   Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018, 2020 ja 2022

   Aineisto
   5.3.2021

   Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

   Kunta10-tutkimuksen tulokset vuodelta 2020 koronavaikutusten mukaan

   Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

   Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

   Kunta-alan työntekijöiden työmatkatavat koronapandemian aikana sekä työmatkojen aiheuttama ilmastokuorma

   Koronapandemia lisäsi merkittävästi etätyötä kunta-alan ammateissa vaikuttaen työmatkatapoihin ja työmatkaliikenteen aiheuttamaan ilmastokuormaan.

   Aineisto
   22.5.2023

   Sairauspoissaolot kunnissa

   Työterveyslaitoksen mittaristo esittää kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.

   Työmatkat kunta-alalla

   Tutkimus selvittää muutoksia työmatkatavoissa ja työmatkojen liikennepäästöissä kunta-alalla vuosina 2020 ja 2022.