Aineisto
25.1.2021

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuus organisaatioissa

Lataa data
Valitse vertailu:
Onko monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen nostettu esiin organisaatiosi strategiassa, toimintasuunnitelmassa tai vastaavassa?
201120162020Kyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090100KaikkiHENRY ryKTPK-seutuMuu Suomi
Organisaatioiden tulee suunnitella toimintansa siten, että ne ottavat huomioon erilaisten työntekijäryhmien tarpeet
2007201120162020Kyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090100KaikkiHENRY ryKTPK-seutuMuu Suomi
Organisaatioissamme hyväksytään monimuotoisuuden eri ilmenemismuodot ja kannustetaan ihmisiä avoimuuteen tämän suhteen
2007201120162020Kyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090100KaikkiHENRY ryKTPK-seutuMuu Suomi

Maahanmuutto ja työelämä

Lataa data
Valitse vertailu:

Työvoimapulan helpottamiseksi tulisi edistää työperäistä maahanmuuttoa

200720112020Kyllä-vastausten osuus​, %0102030405060708090100KaikkiHENRY ryKTPK-seutuMuu Suomi

Vierasperäinen nimi saattaa vaikeuttaa työnhakijan pääsyä työpaikkahaastatteluihin

2007201120162020Kyllä-vastausten osuus​, %0102030405060708090100KaikkiHENRY ryKTPK-seutuMuu Suomi

Monimuotoisuusbarometri on henkilöstöalan ammattilaisille suunnattu kysely, joka käsittelee työorganisaatioiden ja työelämän monimuotoisuutta.

Kuvaus

Monimuotoisuusbarometri mittaa henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä ja asenteita suomalaisten työorganisaatioiden monimuotoisuudesta.

Barometri toteutetaan verkkopohjaisena kyselynä yhteistyössä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n ja KT Kuntatyönantajien kanssa. Kyselyn kohderyhmänä ovat suomalaisten yritysten ja työorganisaatioiden henkilöstöpäälliköt ja -johtajat sekä henkilöstön kehittäjät ja asiantuntijat. HENRYn jäsenistöön kuuluu sekä julkisen että yksityisen sektorin yritysten ja organisaatioiden henkilöstöjohtoa ja HR-asiantuntijoita.

Monimuotoisuusbarometri on toteutettu neljä kertaa: vuosina 2007, 2011, 2016 ja 2020.

Mitä mittarit esittävät?

Monimuotoisuusbarometrin kautta kartoitetaan henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä työelämän ja -organisaatioiden monimuotoisuudesta. Osa kysymyksistä on jokaisessa kyselyssä samoja, mutta osa kysymyksistä kartoittaa kulloinkin valittua erityisteemaa.

Aineisto koostuu vuosien 2007 (vastauksia 449 kpl), 2011 (vastauksia 264 kpl), 2016 (vastauksia 255 kpl) ja 2020 kyselyistä (vastauksia 250 kpl).

Yhteystiedot

Barbara Bergbom

+358 30 474 2957

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.