Aineisto
13.1.2022

Lyhyet sairauspoissaolot eri aloilla

Lyhyet sairauspoissaolot eri aloilla

Lataa data

Vertailtavat alat ja vuodet

kaikki alat
kaikki
Ruokapalvelut
kaikki

Kuvaajien selitteistä voi hiirellä valitsemalla piilottaa, näyttää tai korostaa yksittäisiä mittaussarjoja.

Poissaolopäivien kuukausittainen jakauma ja diagnoosiluokat
Kuvaajassa näytetään enintään viisi yleisintä diagnoosiluokkaa. Alle viiden poissaolopäivän osuudet on yksityisyyden suojan vuoksi yhdistetty Muut diagnoosit -luokkaan.
Kuukausi123456789101112Osuus poissaolopäivistä (%)0123456789101112
kaikki alat:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Ruokapalvelut:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Poissaolopäivien viikonpäiväkohtainen jakauma ja diagnoosiluokat
Kuvaajassa näytetään enintään viisi yleisintä diagnoosiluokkaa. Alle viiden poissaolopäivän osuudet on yksityisyyden suojan vuoksi yhdistetty Muut diagnoosit -luokkaan.
ViikonpäivämatiketopelasuOsuus poissaolopäivistä (%)02468101214161820
kaikki alat:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Ruokapalvelut:
Hengityselinten sairaudet
Tuki&liik.elin ja sidek.sair
Tartunta- ja loistauteja
Oireet, sair.merk. & löydökset
Psykiatria
Muut diagnoosit
Poissaolopäivien yleisimmät diagnoosiluokat
Kuvaajassa näytetään enintään kymmenen yleisintä diagnoosiluokkaa. Alle viiden poissaolopäivän osuudet on yksityisyyden suojan vuoksi jätetty pois.
Hengityselinten sairaudetTuki&liik.elin jasidek.sairTartunta- ja loistautejaOireet, sair.merk. &löydöksetPsykiatriaVammat, myrkytykset yms.Hermoston sairaudetRuuansulatuselintensairaudetVerenkiertoelintensairaudetRaskaus, synnytys jalapsivuotOsuus poissaolopäivistä (%)0510152025303540kaikki alatRuokapalvelut

Hengityselinsairaudet ovat kaikilla kuudella tarkastellulla alalla yleisin lyhyen sairauspoissaolon syy. Tarkastele ja vertaile vaikka toiseksi ja kolmanneksi yleisimpiä, eri alojen lyhyiden poissaolojen syitä sekä niiden ajoittumista vuosi- ja viikkotasolla.

Kuvaus

Laaja työnantajilta ja työterveysorganisaatioilta saatu, anonymisoitu ja karkeistettu pitkittäisaineisto on kerätty Kokkolan ja Pietarsaaren alueilta vuosilta 2017–2020. Kaikkiaan käytettävissä oli 17 088 poissaolojaksotietoa kuudelta eri alalta. Tietoja kerättiin varhaiskasvatuksen, opetus- ja asiantuntijatyön, ruokapalveluiden, elintarvikealan sekä kevyen ja raskaan tehdastyön aloilta. Poissaolotiedot käsiteltiin tekoälyjärjestelmän avulla, jossa hyödynnettiin diagnoosi- ja ajankohtatietoja. Tekoälyanalyysin pohjalta toteutettiin ennusteita poissaolojen ajoittumisesta eri aloilla.

Mitä mittarit esittävät

Kuvioista ilmenee alakohtaiset, yleisimmät lyhyiden sairauspoissaolojen (1–10 päivää) syyt sekä niiden ajoittuminen. Tietoja voi tarkastella ja vertailla seuraavasti:

  • Tietoja voi tarkastella kaikki kuusi alaa kattavana kokonaisuutena
  • Yhden alan tietoja voi verrata toisen tai kaikkien alojen tietoihin
  • Diagnoositietoja voi tarkastella alakohtaisesti tai vertailla toisen tai kaikkien alojen tietoihin
  • Vuositasolla alakohtaisia poissaolotietoja voi vertailla toisen vuoden tietoihin tai kaikkiin tutkimusvuosiin suhteutettuna
  • Kuukausitasolla poissaolotietoja voi tarkastella alakohtaisesti tai verrata toisen alan tietoihin tai kaikkien alojen tietoihin
  • Viikonpäivätasolla poissaolotietoja voi tarkastella alakohtaisesti tai verrata toisen alan tietoihin tai kaikkien alojen tietoihin

Aineisto on kerätty ja analysoitu LYHTY – Lyhyiden työpoissaolojen ennaltaehkäisy -hankkeessa, joka päättyi 31.12.2021. LYHTY oli ESR- ja TSR-rahoitettu hanke, jonka toteutti Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Yhteystiedot

Marja-Liisa Hiironen

+358 40 5727 769

Ville Pitkäkangas

+358 40 1938 974

Leena Toivanen

+358 40 701 3221

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
13.1.2022

Alakohtaiset erot ja yhtäläisyydet lyhyitä sairauspoissaoloja tutkittaessa

Pitkiä sairauspoissaoloja on tutkittu paljon, mutta lyhyistä sairauspoissaoloista löytyy vähän tutkimustietoa huolimatta siitä, että lyhyiden sairauspoissaolojen vaikutukset arjen sujuvuuteen, työssäjaksamiseen ja kustannuksiin ovat merkittävät.

Analyysi
16.11.2023

Mielenterveys on moniulotteinen työelämäkysymys

Mielen hyvinvointi on työkyvyn kulmakiviä, mutta mielenterveyden häiriöt ovat merkittävä haaste työelämälle. Työelämätiedosta löydät monipuolista tietoa niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyydestä, mielenterveyden riskitekijöistä kuin henkisistä voimavaratekijöistä.

Alateemat