Data

Päivitetty 22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Tutustu Työterveyslaitoksen ylläpitämän ASA-rekisterin aineistoihin vuosilta 2010-2019.

Päivitetty 15.9.2021

Sote-alan sijaisten lyhyet sairauspoissaolot

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vuosina 2017-2019 vakiintuneet 3–5 %:n tasolle. Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi, jolloin sijaisten lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli korkeampi kuin vakinaisten työntekijöiden.

Päivitetty 14.6.2021

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Päivitetty 7.6.2021

Sairauspoissaolot kunnissa

Työterveyslaitoksen mittaristo esittää kuntatyöntekijöiden sairauspoissaolojen kehitystä 2000-luvulla.

Päivitetty 27.5.2021

Työpaikkatapaturmat

Työpaikkatapaturmien jakautuminen vuosina 2014 - 2019

Päivitetty 17.3.2021

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Mitkä eri tekijät vaikuttavat ammattitautien esiintyvyyteen? Miten eri tautien ilmentymät jakautuvat alueellisesti? Työterveyslaitoksen tilasto tarjoaa mielenkiintoisen näkymän aiheeseen.

Päivitetty 15.3.2021

Työterveyshuollon kustannukset ja kattavuus

Aikasarja kattaa yli 50 vuoden ajanjakson

Päivitetty 5.3.2021

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuodelta 2020 koronavaikutusten mukaan

Päivitetty 27.1.2021

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Kunta10-tutkimuksen tulokset vuosilta 2016, 2018 ja 2020

Päivitetty 25.1.2021

Monimuotoisuusbarometri

Monimuotoisuusbarometri kertoo henkilöstöalan ammattilaisten monimuotoisuusnäkemyksistä.

Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Työsuojelupaneeli kertoo, miten korona on vaikuttanut työpaikalla ja miten tilanteen hallinnassa on onnistuttu.

Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Päivitetty 7.10.2020

Sote-alalla johdetaan valmentavasti

Sote-alalla johtaminen koetaan valmentavaksi. Tarkastele Mitä kuuluu? -kyselyn tuloksia johtamisen ja esihenkilötyön osalta.

Päivitetty 26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa

Päivitetty 7.5.2020

Työ- ja toimintakyvyn kokemukset

Työterveyslaitoksen Kykyviisari-palvelu tuottaa vertailutietoa suomalaisten työikäisten työ- ja toimintakyvyn tilanteesta.

Päivitetty 16.1.2020

Työkyvyn ennuste

Työkyvyn ennuste paljastaa työkyvyttömyyden riskin

Päivitetty 16.5.2019

Työajat sosiaali- ja terveysalalla

Työaikojen kuormittavuuden seuranta on perusta työaikojen kehittämiselle