Aineistot

Työpaikkatapaturmat

Julkaistu 12.3.2019
Päivitetty 27.5.2021

Kansallisesti edustava

Työpaikkatapaturmat

2019

Suomessa sattui 103156 työpaikkatapaturmaa vuonna 2019.

Ammatti

Kaikki ammatitKaikki ammatit Työpaikkatapaturmien määrä: 103156Rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijätRakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 26459PalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 22912Prosessi- ja kuljetustyöntekijätProsessi- ja kuljetustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 13927Muut työntekijätMuut työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 11112AsiantuntijatAsiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 9783ErityisasiantuntijatErityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 7664Toimisto- ja asiak...Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 5580Maanviljelijät, ...Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 2021Ammattikoulu...Ammattikoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 1932JohtajatJohtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 1143Sotil...Sotilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 301Pe...Peruskoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 116Yli...Yliopiston opiskelijat Työpaikkatapaturmien määrä: 115...Ei tiedossa (2) Työpaikkatapaturmien määrä: 78...Lukion oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 12...Hoitolaitoshoidokit Työpaikkatapaturmien määrä: 1Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat)(12760 työpaikkatapaturmaa)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat) Työpaikkatapaturmien määrä: 12760Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat(9605 työpaikkatapaturmaa)Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Työpaikkatapaturmien määrä: 9605Sähkö- jaelektroniikka-alantyöntekijät(2879 työpaikkatapaturmaa)Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2879Elintarvike-,puutyö-javaatetus-(970 työpaikkatapaturmaa)Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 970sekä(245 työpaikkatapaturmaa)Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 245(0 työpaikkatapaturmaa)a77 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a76 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a70 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a79 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a78 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät(9667 työpaikkatapaturmaa)Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 9667Palvelutyöntekijät(6144 työpaikkatapaturmaa)Palvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 6144Myyjät, kauppiaat ym(5290 työpaikkatapaturmaa)Myyjät, kauppiaat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 5290Suojelu- javartiointityöntekijät(1811 työpaikkatapaturmaa)Suojelu- ja vartiointityöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 1811a59(0 työpaikkatapaturmaa)a59 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a57(0 työpaikkatapaturmaa)a57 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a56(0 työpaikkatapaturmaa)a56 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a55(0 työpaikkatapaturmaa)a55 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a50(0 työpaikkatapaturmaa)a50 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Kuljetustyöntekijät(7344 työpaikkatapaturmaa)Kuljetustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 7344Prosessityöntekijät(5029 työpaikkatapaturmaa)Prosessityöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 5029Teollisuustuotteidenkokoonpanijat(1554 työpaikkatapaturmaa)Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1554a88(0 työpaikkatapaturmaa)a88 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a87(0 työpaikkatapaturmaa)a87 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a86(0 työpaikkatapaturmaa)a86 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a85(0 työpaikkatapaturmaa)a85 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a84(0 työpaikkatapaturmaa)a84 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a80(0 työpaikkatapaturmaa)a80 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Teollisuuden jarakentamisenavustavattyöntekijät(4887 työpaikkatapaturmaa)Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4887Siivoojat,kotiapulaisetjamuutpuhdistustyöntekijät(2962 työpaikkatapaturmaa)Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2962Avustavatkeittiö-jaruokatyöntekijät(2042 työpaikkatapaturmaa)Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2042Katujenpuhtaanapidonja(1093 työpaikkatapaturmaa)Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 1093Maa-,(80 työpaikkatapaturmaa)Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 80(48 työpaikkatapaturmaa)Katumyyjät, kengänkiillottajat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 48a99(0 työpaikkatapaturmaa)a99 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a90(0 työpaikkatapaturmaa)a90 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a97(0 työpaikkatapaturmaa)a97 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a98(0 työpaikkatapaturmaa)a98 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Terveydenhuollonasiantuntijat(4203 työpaikkatapaturmaa)Terveydenhuollon asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 4203Lainopillisetavustajatsekäsosiaali-jakulttuurialanasiantuntijat(2211 työpaikkatapaturmaa)Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 2211Luonnontieteidenjatekniikanasiantuntijat(1891 työpaikkatapaturmaa)Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1891Liike-elämän jahallinnonasiantuntijat(1309 työpaikkatapaturmaa)Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1309Informaatio-jatietoliikenneteknologian(169 työpaikkatapaturmaa)Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 169a30(0 työpaikkatapaturmaa)a30 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a39(0 työpaikkatapaturmaa)a39 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Opettajat jamuutopetusalanerityisasiantuntijat(3212 työpaikkatapaturmaa)Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 3212Luonnontieteidenjatekniikanerityisasiantuntijat(1333 työpaikkatapaturmaa)Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1333Lainopilliset,sosiaalialanjakulttuurialan(1249 työpaikkatapaturmaa)Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1249Liike-elämän jahallinnonerityisasiantuntijat(918 työpaikkatapaturmaa)Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 918Terveydenhuollonerityisasiantuntijat(625 työpaikkatapaturmaa)Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 625Tieto-ja(327 työpaikkatapaturmaa)Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 327a29(0 työpaikkatapaturmaa)a29 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a27(0 työpaikkatapaturmaa)a27 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Toimistotyöntekijät(3645 työpaikkatapaturmaa)Toimistotyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 3645Muuttoimisto-ja(811 työpaikkatapaturmaa)Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 811Asiakaspalvelutyöntekijät(586 työpaikkatapaturmaa)Asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 586Laskennanjavarastoinnintoimistotyöntekijät(538 työpaikkatapaturmaa)Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 538a49(0 työpaikkatapaturmaa)a49 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a40(0 työpaikkatapaturmaa)a40 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Maanviljelijätjaeläintenkasvattajatym(1735 työpaikkatapaturmaa)Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 1735Metsä-jakalataloudentyöntekijät(286 työpaikkatapaturmaa)Metsä- ja kalatalouden työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 286a64(0 työpaikkatapaturmaa)a64 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Kotitarveviljelijät,-kalastajatja-metsästäjät(0 työpaikkatapaturmaa)Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät Työpaikkatapaturmien määrä: 0a60(0 työpaikkatapaturmaa)a60 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Ammattikoulunoppilaat(1932 työpaikkatapaturmaa)Ammattikoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 1932Johtajat,ylimmät(558 työpaikkatapaturmaa)Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 558Hallintojohtajatja(255 työpaikkatapaturmaa)Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 255Tuotantotoiminnanja(236 työpaikkatapaturmaa)Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 236ja ja(94 työpaikkatapaturmaa)Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 94(0 työpaikkatapaturmaa)a10 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a19 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a18 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a17 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a16 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a15 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(194 työpaikkatapaturmaa)Aliupseerit Työpaikkatapaturmien määrä: 194(73 työpaikkatapaturmaa)Upseerit Työpaikkatapaturmien määrä: 73Sotilasammattihenkilöstö(34 työpaikkatapaturmaa)Sotilasammattihenkilöstö Työpaikkatapaturmien määrä: 34a06(0 työpaikkatapaturmaa)a06 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a05(0 työpaikkatapaturmaa)a05 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a09(0 työpaikkatapaturmaa)a09 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a04(0 työpaikkatapaturmaa)a04 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a08(0 työpaikkatapaturmaa)a08 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a07(0 työpaikkatapaturmaa)a07 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Sotilaat(0 työpaikkatapaturmaa)Sotilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 0Peruskoulunoppilaat(116 työpaikkatapaturmaa)Peruskoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 116Yliopistonopiskelijat(115 työpaikkatapaturmaa)Yliopiston opiskelijat Työpaikkatapaturmien määrä: 115Eitiedossa(2)(78 työpaikkatapaturmaa)Ei tiedossa (2) Työpaikkatapaturmien määrä: 78Lukionoppilaat(12 työpaikkatapaturmaa)Lukion oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 12Hoitolaitoshoidokit(1 työpaikkatapaturmaa)Hoitolaitoshoidokit Työpaikkatapaturmien määrä: 1

Vahingoittunut ruumiinosa

Ei tietoa Työpaikkatapaturmien määrä: 1707Pää Työpaikkatapaturmien määrä: 15954Niska ja kaula Työpaikkatapaturmien määrä: 1695Selkä Työpaikkatapaturmien määrä: 8808Vartalo ja sisäelimet Työpaikkatapaturmien määrä: 3501Yläraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 41398Alaraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 25240Koko keho ja useat sen alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 43108 Työpaikkatapaturmien määrä: 25Muu Työpaikkatapaturmien määrä: 518Ei tietoa Työpaikkatapaturmien määrä: 1707Pää Työpaikkatapaturmien määrä: 12Pää, aivot ja selkäydinhermot ja –verisuonet Työpaikkatapaturmien määrä: 3159Kasvot Työpaikkatapaturmien määrä: 2806Silmä(t) Työpaikkatapaturmien määrä: 7952Korva(t) Työpaikkatapaturmien määrä: 482Hampaat Työpaikkatapaturmien määrä: 645Pää, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 212Pää, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 686Niska ja kaula Työpaikkatapaturmien määrä: 34Niska ja kaula, mukaan lukien niskan alueen selkäranka ja nikamat Työpaikkatapaturmien määrä: 1180Niska ja kaula, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 481Selkä Työpaikkatapaturmien määrä: 33Selkä, mukaan lukien selän alueen selkäranka ja nikamat Työpaikkatapaturmien määrä: 6228Selkä, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 2547Vartalo ja sisäelimet Työpaikkatapaturmien määrä: 86Rintakehä ja kylkiluut, nivelet ja lapaluut mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 2389Rintakehä, sisäelimet mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 211Lantion ja vatsan alue, sisäelimet mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 449Vartalo, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 199Vartalo, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 167Yläraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 56Olkapää ja olkanivel Työpaikkatapaturmien määrä: 4812Käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 3983Käsi Työpaikkatapaturmien määrä: 7593Sormi (sormet) Työpaikkatapaturmien määrä: 20630Ranne Työpaikkatapaturmien määrä: 3894Yläraajat useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 314Yläraajat, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 116Alaraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 176Lonkka ja lonkkanivel Työpaikkatapaturmien määrä: 555Jalat, mukaan lukien polvet Työpaikkatapaturmien määrä: 11329Nilkka Työpaikkatapaturmien määrä: 7478Jalkaterä Työpaikkatapaturmien määrä: 2997Varvas (varpaat) Työpaikkatapaturmien määrä: 1573Alaraajat, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 334Alaraajat, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 798Koko keho ja useat sen alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 27Koko keho (laajamittainen vaikutus) Työpaikkatapaturmien määrä: 540Useat kehon alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 37438 Työpaikkatapaturmien määrä: 25Muu Työpaikkatapaturmien määrä: 2Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa Työpaikkatapaturmien määrä: 516PääSelkäYläraajatAlaraajatKoko keho ja...Silmä(t)Selkä, mukaan...Olkapää ja...Käsivarsi,...KäsiSormi (sormet)RanneJalat, mukaan...NilkkaUseat kehon...

Poikkeama

Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma

Henkilön putoaminen, hyppääminen,...
Terävään esineeseen astuminen,...
Henkilön äkillinen fyysinen...
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen,...
Laitteen (odottamaton käynnistyminen,...
Poikkeamasta ei tietoja...
Aineen valuminen, purkautuminen,...
Muut luettelemattomat poikkeamat
Muut

Aiheuttaja

Tekijä, jonka kanssa vahingoittunut ruumiinosa joutui tekemisiin

Materiaalit, esineet, tuotteet,...
Kulkuväylät, alustat, maa, ovet,...
Ihmiset, eläimet, kasvit
Muut luettelemattomat aiheuttajat
Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja...
Käsityökalut
Kiinteät portaat, katot, aukot,...
Toimiston tai kodin tavarat ja...
Muut

Vahingoittumistapa

Kuinka ruumiinosa ja aiheuttaja koskettivat

Iskeytyminen kiinteää pintaa tai...
Leikkaavan, terävän, karhean esineen...
Henkilön äkillinen fyysinen tai...
Liikkuvan aiheuttajan osuma tai siihen...
Puristuminen, ruhjoutuminen
Muut luettelemattomat...
Eläimen tai ihmisen purema, potku jne
Vaaralliset aineet - iholle tai...
Muut

Tapaturmataajuus

10 altteinta toimialaa

05101520253035404550556065TyöllistämistoimintaTyöllistämistoiminta: 69 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTalonrakentaminenTalonrakentaminen: 64 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaErikoistunut rakennustoimintaErikoistunut rakennustoiminta: 62 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaMoottoriajoneuvojen, perävaunujen valm.Moottoriajoneuvojen, perävaunujen valm.: 62 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaEläinlääkintäpalvelutEläinlääkintäpalvelut: 61 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTurvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv.Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv.: 55 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaMetallituotteiden valmistusMetallituotteiden valmistus: 54 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaPosti- ja kuriiritoimintaPosti- ja kuriiritoiminta: 51 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaSahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm.Sahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm.: 50 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaKiinteistön- ja maisemanhoitoKiinteistön- ja maisemanhoito: 48 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaVahinkojen lkm./miljoonaa työtuntia

Työtapaturmat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia vuosittain. Työ- ja työpaikkatapaturmien sekä ammattitautien seuraaminen on keskeistä, kun tapaturmia halutaan ehkäistä ja ehkäisytoimenpiteitä kohdentaa oikein.

Kuvaus

Työpaikkatapaturmat rekisteröidään Suomessa Tapaturmavakuutuskeskukseen. Työpaikkatapaturmia vuosina 2014-2019 kuvaava kaavio on muodostettu Tapaturmavakuutuskeskuksen avoimen datan pohjalta. Aineisto on muodostettu vakuutusyhtiön korvaamista, palkansaajille sattuneista tapaturmista työssä ja työajalla.

Mitä mittarit esittävät

Kaikki kaaviot ovat vuorovaikutteisia. Kaaviot sisältävät työpaikkatapaturmien lukumääriä. Kaavioiden muotojen koot lasketaan suhteessa muotoon liittyvien tapaturmien lukumäärään. Valinnat yhdessä kaaviossa suodattavat kaikkia kaavioita. Jokaisessa kaaviossa tapaturmien tarkan lukumäärän näkee pitämällä hiiren osoitinta kaavion päällä.

Aineistosta on poistettu puuttuvia arvoja sisältävät rivit. Yhteensä tapauksia on noin 601 000.

Vuosien 2014 ja 2015 ammattinimikkeet perustuvat Tapaturmavakuutusliiton v. 2009 ammattiluokitukseen. Vuodesta 2016 alkaen ammatit luokitellaan Tilastokeskuksen v. 2010 ammattiluokituksen mukaisesti. Toimialatieto luokitellaan Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008 mukaisesti. Lisätietoa aineiston luokituksista saa Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.

Tietoaineistoa päivitetään vuosittain.

Lue lisää

Yhteystiedot

Työelämätieto

Tapaturmavakuutuskeskus, palkansaajien työtapaturmatilasto, aineiston tilanne 21.4.2020. Tietokanta on muodostettu 21.4.2020 TVK/Janne Sysi-Aho

Aiheeseen liittyvää