Suomessa sattui vuonna 2016 lähes 132 000 työtapaturmaa. Tässä luvussa ovat mukana sekä palkansaajat ja yrittäjät (myös maatalousyrittäjät). Suurin osa näistä tapaturmista sattui työpaikoilla tai työliikenteessä (yli 109 000). Kuolemaan johtavien työpaikkatapaturmien määrä oli samana vuonna 24. Työtapaturmien vuosittaiset kustannukset ovat joidenkin arvioiden mukaan noin 2.5 miljardin euron luokkaa. Inhimillisen kärsimyksen arvoa on kuitenkin vaikea mitata rahassa. Näiden lukujen valossa nolla tapaturmaa näyttää vielä kaukaiselta visiolta. Miten työtapaturmia voitaisiin ehkäistä tehokkaimmin 2020-luvulla? Mitä meidän pitäisi tietää niiden syntymekanismista?

Ennen teollistumista tapaturmat, myös työtapaturmat, tulkittiin Jumalan tahdoksi, jolloin rukous oli paras keino torjua niitä. Ihminen oli tämän ajattelutavan mukaan voimaton luonnon voimia vastaan. Viimeisen sadan vuoden aikana on kuitenkin esitetty joukko muita tapaturmateorioita.

Kasaantuvatko työtapaturmat pienelle joukolle ihmisiä, joilla on sisäsyntyinen taipumus joutua tapaturmiin, eli onko se persoonallisuuden piirre? Tähän kysymykseen vastaamiseen meillä on tänään jo parempaa tietoa kehittyneempien tapaturmateorioiden muodossa. Seuraava tärkeä askel edellä esitetystä tapaturmataipumusteoriasta oli tunnustaa, että ihmisen itsensä lisäksi myös työympäristö vaikuttaa tapaturmien syntymiseen. Sen mukaan sekä inhimilliset että tekniset tapaturmatekijät muodostavat ketjun, jossa yhden osan pettäminen aiheuttaa koko ketjun kaatumisen dominosarjan tapaan. Tapaturmien torjunnan kannalta on oleellista estää yhdenkin keskeisen tekijän kaatuminen. Tästä kehittyi myös niin sanottu jäävuorimalli, jossa sekä läheltä piti -tilanteet että kaikkein vakavimmat tapaturmat - kuolemantapaukset - johtuvat jokseenkin samoista syistä.

On myös esitetty näkemys, että tapaturmien syyt ovat useimmiten löydettävissä yritysjohdon tekemistä virheistä. Turvallisuutta olisi johdettava niin kuin mitä tahansa muutakin asiaa yrityksessä. Työnjohtaja on tämän johtamisen avainhenkilö. Tästä näkemyksestä avautui nykyisin turvallisuusjohtamisen nimellä tunnettu tarkastelusuunta.

Viimeisten vuosien aikana on puhuttu paljon kimmoisuusteoriasta (resilience). Tämä teoria on saanut alkunsa ympäristötieteestä ja se korostaa organisaation kykyä ennakoida ja kiertää siihen kohdistuvat uhat. Teorian mukaan työtapaturmat ovat seurausta ihmisen suorituksen vaihtelusta. Teknologia tulee rakentaa sellaiseksi, että se sallii inhimillisten virheiden tekemisen ilman tapaturmariskiä. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös joustavasta teknologiasta, mitä se sitten milloinkin tarkoittaa.

Yhdestä asiasta tutkijat ovat nykyisin yksimielisiä. Ihminen tekee virheitä, juuri siksi olemme ihmisiä emmekä koneita. Miten virheiden tekemisen minimointi voidaan toteuttaa rakennustyömaalla, jossa sadat, eri kansallisuuksia edustavat työntekijät soveltavat omia käsityksiään turvallisesta toiminnasta yhteisellä työpaikalla? Inhimillisten tekijöiden huomioon ottaminen johtamisessa, suunnittelussa, esimiestyössä ja työn suorittamisessa voi olla avain kohti nollaa. Miten sen saisi toteutettua työmailla kiireen keskellä?

Työpaikkatapaturmat

2020

Suomessa sattui 86595 työpaikkatapaturmaa vuonna 2020.

Ammatti

Kaikki ammatitKaikki ammatit Työpaikkatapaturmien määrä: 86595Rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijätRakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 22824PalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 19588Prosessi- ja kuljetustyöntekijätProsessi- ja kuljetustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 11435Muut työntekijätMuut työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 9021AsiantuntijatAsiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 8837ErityisasiantuntijatErityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 5716Toimisto- ja asiakaspalvelut...Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4263Maanviljelijät, mets...Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 1855Ammattikoulun oppi...Ammattikoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 1334JohtajatJohtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 1135Soti...Sotilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 327...Ei tiedossa Työpaikkatapaturmien määrä: 108...Peruskoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 83Yli...Yliopiston opiskelijat Työpaikkatapaturmien määrä: 69Rakennustyöntekijät ym (plsähköasentajat)(11131 työpaikkatapaturmaa)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat) Työpaikkatapaturmien määrä: 11131Konepaja- javalimotyöntekijätsekäasentajatjakorjaajat(7956 työpaikkatapaturmaa)Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Työpaikkatapaturmien määrä: 7956Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät(2670 työpaikkatapaturmaa)Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2670Elintarvike-,puutyö-javaatetus-ja(887 työpaikkatapaturmaa)Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 887Käsityötuotteidenvalmistajat,hienomekaanikotsekä(180 työpaikkatapaturmaa)Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 180a77(0 työpaikkatapaturmaa)a77 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a76(0 työpaikkatapaturmaa)a76 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a70(0 työpaikkatapaturmaa)a70 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a78(0 työpaikkatapaturmaa)a78 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a79(0 työpaikkatapaturmaa)a79 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Hoivapalvelun ja terveydenhuollontyöntekijät(8918 työpaikkatapaturmaa)Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 8918Palvelutyöntekijät(4590 työpaikkatapaturmaa)Palvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4590Myyjät,kauppiaatym(4452 työpaikkatapaturmaa)Myyjät, kauppiaat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 4452Suojelu- javartiointityöntekijät(1628 työpaikkatapaturmaa)Suojelu- ja vartiointityöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 1628a59(0 työpaikkatapaturmaa)a59 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a57(0 työpaikkatapaturmaa)a57 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a56(0 työpaikkatapaturmaa)a56 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a55(0 työpaikkatapaturmaa)a55 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a50(0 työpaikkatapaturmaa)a50 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Kuljetustyöntekijät(5947 työpaikkatapaturmaa)Kuljetustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 5947Prosessityöntekijät(4259 työpaikkatapaturmaa)Prosessityöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4259Teollisuustuotteidenkokoonpanijat(1229 työpaikkatapaturmaa)Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1229a88(0 työpaikkatapaturmaa)a88 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a87(0 työpaikkatapaturmaa)a87 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a86(0 työpaikkatapaturmaa)a86 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a85(0 työpaikkatapaturmaa)a85 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a84(0 työpaikkatapaturmaa)a84 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a80(0 työpaikkatapaturmaa)a80 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Teollisuuden jarakentamisenavustavattyöntekijät(4315 työpaikkatapaturmaa)Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4315Siivoojat,kotiapulaisetjamuutpuhdistustyöntekijät(2516 työpaikkatapaturmaa)Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2516Avustavatkeittiö-jaruokatyöntekijät(1247 työpaikkatapaturmaa)Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 1247Katujenpuhtaanapidonja(803 työpaikkatapaturmaa)Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 803Maa-,(92 työpaikkatapaturmaa)Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 92(48 työpaikkatapaturmaa)Katumyyjät, kengänkiillottajat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 48(0 työpaikkatapaturmaa)a97 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a90 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a98 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a99 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Terveydenhuollonasiantuntijat(3661 työpaikkatapaturmaa)Terveydenhuollon asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 3661Lainopillisetavustajatsekäsosiaali-jakulttuurialanasiantuntijat(2030 työpaikkatapaturmaa)Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 2030Luonnontieteiden jatekniikanasiantuntijat(1901 työpaikkatapaturmaa)Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1901Liike-elämänjahallinnonasiantuntijat(1129 työpaikkatapaturmaa)Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1129Informaatio-jatietoliikenneteknologianasiantuntijat(116 työpaikkatapaturmaa)Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 116a30(0 työpaikkatapaturmaa)a30 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a39(0 työpaikkatapaturmaa)a39 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Opettajat jamuutopetusalanerityisasiantuntijat(2373 työpaikkatapaturmaa)Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 2373Luonnontieteidenjatekniikanerityisasiantuntijat(1118 työpaikkatapaturmaa)Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1118Lainopilliset,sosiaalialanjakulttuurialan(865 työpaikkatapaturmaa)Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 865Terveydenhuollonerityisasiantuntijat(674 työpaikkatapaturmaa)Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 674Liike-elämänjahallinnonerityisasiantuntijat(546 työpaikkatapaturmaa)Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 546Tieto-(140 työpaikkatapaturmaa)Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 140(0 työpaikkatapaturmaa)a29 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a27 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Toimistotyöntekijät(2491 työpaikkatapaturmaa)Toimistotyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2491Muuttoimisto-jaasiakaspalvelutyöntekijät(822 työpaikkatapaturmaa)Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 822Laskennanjavarastoinnintoimistotyöntekijät(565 työpaikkatapaturmaa)Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 565Asiakaspalvelutyöntekijät(385 työpaikkatapaturmaa)Asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 385a40(0 työpaikkatapaturmaa)a40 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Maanviljelijätjaeläintenkasvattajatym(1560 työpaikkatapaturmaa)Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 1560Metsä-jakalataloudentyöntekijät(295 työpaikkatapaturmaa)Metsä- ja kalatalouden työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 295a64(0 työpaikkatapaturmaa)a64 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Kotitarveviljelijät,-kalastajatja-metsästäjät(0 työpaikkatapaturmaa)Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät Työpaikkatapaturmien määrä: 0a60(0 työpaikkatapaturmaa)a60 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Ammattikoulunoppilaat(1334 työpaikkatapaturmaa)Ammattikoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 1334Johtajat,ylimmätvirkamiehet(532 työpaikkatapaturmaa)Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 532Hallintojohtajatjakaupalliset(295 työpaikkatapaturmaa)Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 295Tuotantotoiminnan(185 työpaikkatapaturmaa)Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 185Hotelli-(123 työpaikkatapaturmaa)Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 123a10(0 työpaikkatapaturmaa)a10 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a19(0 työpaikkatapaturmaa)a19 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a18(0 työpaikkatapaturmaa)a18 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a17(0 työpaikkatapaturmaa)a17 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a16(0 työpaikkatapaturmaa)a16 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a15(0 työpaikkatapaturmaa)a15 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(189 työpaikkatapaturmaa)Aliupseerit Työpaikkatapaturmien määrä: 189(107 työpaikkatapaturmaa)Upseerit Työpaikkatapaturmien määrä: 107(31 työpaikkatapaturmaa)Sotilasammattihenkilöstö Työpaikkatapaturmien määrä: 31a06(0 työpaikkatapaturmaa)a06 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a05(0 työpaikkatapaturmaa)a05 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a09(0 työpaikkatapaturmaa)a09 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a04(0 työpaikkatapaturmaa)a04 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a08(0 työpaikkatapaturmaa)a08 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a07(0 työpaikkatapaturmaa)a07 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Sotilaat(0 työpaikkatapaturmaa)Sotilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 0(108 työpaikkatapaturmaa)Ei tiedossa Työpaikkatapaturmien määrä: 108(83 työpaikkatapaturmaa)Peruskoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 83Yliopistonopiskelijat(69 työpaikkatapaturmaa)Yliopiston opiskelijat Työpaikkatapaturmien määrä: 69

Vahingoittunut ruumiinosa

Ei tietoa Työpaikkatapaturmien määrä: 1868Pää Työpaikkatapaturmien määrä: 14097Niska ja kaula Työpaikkatapaturmien määrä: 1203Selkä Työpaikkatapaturmien määrä: 7183Vartalo ja sisäelimet Työpaikkatapaturmien määrä: 2761Yläraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 34552Alaraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 20865Koko keho ja useat sen alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 34648 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Muu Työpaikkatapaturmien määrä: 602Ei tietoa Työpaikkatapaturmien määrä: 1868Pää, aivot ja selkäydinhermot ja –verisuonet Työpaikkatapaturmien määrä: 2757Kasvot Työpaikkatapaturmien määrä: 2285Silmä(t) Työpaikkatapaturmien määrä: 7258Korva(t) Työpaikkatapaturmien määrä: 375Hampaat Työpaikkatapaturmien määrä: 553Pää, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 155Pää, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 714Niska ja kaula Työpaikkatapaturmien määrä: 1203Selkä Työpaikkatapaturmien määrä: 7183Vartalo ja sisäelimet Työpaikkatapaturmien määrä: 0Rintakehä ja kylkiluut, nivelet, lapaluut ja alueen sisäelimet mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 2072Lantion ja vatsan alue, sisäelimet mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 398Vartalo, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 150Vartalo, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 141Yläraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 0Olkapää ja olkanivel Työpaikkatapaturmien määrä: 4028Käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 3310Käsi Työpaikkatapaturmien määrä: 6050Sormi (sormet) Työpaikkatapaturmien määrä: 17564Ranne Työpaikkatapaturmien määrä: 3298Yläraajat useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 170Yläraajat, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 132Alaraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 0Lonkka ja lonkkanivel Työpaikkatapaturmien määrä: 387Jalat, mukaan lukien polvet Työpaikkatapaturmien määrä: 9234Nilkka Työpaikkatapaturmien määrä: 6516Jalkaterä Työpaikkatapaturmien määrä: 2379Varvas (varpaat) Työpaikkatapaturmien määrä: 1354Alaraajat, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 216Alaraajat, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 779Koko keho ja useat sen alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 34648 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Muu Työpaikkatapaturmien määrä: 58Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa Työpaikkatapaturmien määrä: 544PääSelkäYläraajatAlaraajatKoko keho ja...Silmä(t)SelkäOlkapää ja...Käsivarsi,...KäsiSormi (sormet)RanneJalat, mukaan...NilkkaKoko keho ja...

Poikkeama

Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma

Luokittelemattomat poikkeamat
Henkilön putoaminen, hyppääminen,...
Terävään esineeseen astuminen,...
Henkilön äkillinen fyysinen...
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen,...
Laitteen (odottamaton käynnistyminen,...
Poikkeamasta ei tietoja...
Aineen valuminen, purkautuminen,...
Muut

Aiheuttaja

Tekijä, jonka kanssa vahingoittunut ruumiinosa joutui tekemisiin

Luokittelemattomat aiheuttajat
Aineet, tarvikkeet, varusteet
Kulkuväylät, alustat, maa, ovet,...
Ihmiset, eläimet, kasvit
Käsityökalut ja käsityökäyttöiset...
Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja...
Kiinteät portaat, katot, aukot,...
Liikkuvat tavaransiirtolaitteet
Muut

Vahingoittumistapa

Kuinka ruumiinosa ja aiheuttaja koskettivat

Luokittelemattomat vahingoittumistavat
Iskeytyminen kiinteää pintaa tai...
Leikkaavan, terävän, karhean esineen...
Henkilön äkillinen fyysinen tai...
Liikkuvan aiheuttajan osuma tai siihen...
Puristuminen, ruhjoutuminen
Eläimen tai ihmisen purema, potku jne
Vaaralliset aineet - hengittämällä...
Muut

Tapaturmataajuus

10 altteinta toimialaa

05101520253035404550556065EläinlääkintäpalvelutEläinlääkintäpalvelut: 67 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTyöllistämistoimintaTyöllistämistoiminta: 65 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTalonrakentaminenTalonrakentaminen: 61 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaErikoistunut rakennustoimintaErikoistunut rakennustoiminta: 58 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaMetallituotteiden valmistusMetallituotteiden valmistus: 51 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaMoottoriajoneuvojen, perävaunujen valm.Moottoriajoneuvojen, perävaunujen valm.: 50 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaSahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm.Sahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm.: 48 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaMuiden ei-metall.mineraalituotteiden valm.Muiden ei-metall.mineraalituotteiden valm.: 46 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTurvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv.Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv.: 45 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaSosiaalihuollon laitospalvelutSosiaalihuollon laitospalvelut: 42 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaVahinkojen lkm./miljoonaa työtuntia

Kuva 1. Tapaturmavakuutuskeskus, palkansaajien työtapaturmatilasto, aineiston tilanne 22.3.2018. Tietokanta on muodostettu 27.4.2018 TVK/Janne Sysi-Aho