Alustatalous ja digitaalisten alustojen kautta välitettävät työt ovat olleet suuresti esillä julkisessa keskustelussa. Niin kutsutussa ’alustatyössä’ alustat ovat työn tekijöiden ja ostajien kohtaamisen markkinapaikkoja. Aihepiiri on monilta osin suurelle yleisölle tuntematonta ja sen käsitteistö on vielä hyvin vakiintumatonta. On olemassa monia tapoja hahmottaa, mitä alustatyö on ja kuinka se muuttaa työelämää. (katso lähteet)

Alustat muuttavat käytännöillään työn tekemisen ja organisoinnin tapoja. Tämän vuoksi alustatyö kiinnostaa niin tutkijoita, lainsäätäjiä, yrityksiä kuin myös kolmannen sektorin toimijoita. Tiedolle alustatyöstä on suuri tarve.

Tämän listauksen tarkoituksena on kartoittaa alustatyötä välittävien yritysten kenttää Suomessa. Listauksella pyritään löytämään ja tunnistamaan suomalaisia tai Suomessa rekisteröityjä työtä välittäviä alustayrityksiä. Lista ei ole kuvaus Suomessa tehtävästä alustatyöstä tai sen laajuudesta, vaan sen tarkoituksena on tarjota tietoa siitä, millaisia ja kuinka paljon työtä välittäviä alustayrityksiä Suomessa on.

Tämä kartoitus on osa Työterveyslaitoksen Reilu työ alustoilla – Reita -tutkimusta , jossa tutkitaan ja edistetään alustatyön reiluutta Suomessa.

Tervetuloa mukaan täydentämään listaa!

Uusia alustayrityksiä syntyy jatkuvasti. Kutsummekin teitä kaikkia mukaan listan täydentämiseen. Mikäli tiedossasi on yrityksiä, jotka voisivat sopia alla oleviin kriteereihin, mutta eivät ole listassa mukana, pyydämme teitä lähettämään ehdotuksenne Jere Immoselle alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Koska lista on vielä prototyyppi, otamme mielellämme vastaan ehdotuksia myös siitä, kuinka listausta, sen kriteereitä ja sen tietosisältöä voisi vielä kehittää. Listaan tehdään täydennyksiä ja muokkauksia noin puolen vuoden välein.

Kriteereitä listaan kuuluville alustayrityksille:

 1. Työn välittämiseen osallistuu vähintään kolme tahoa: alustayritys, ostaja ja työn tarjoaja.
 2. Alustayrityksellä on käytössään digitaalinen alusta keikkojen, projektien tai määrämittaisten työsuhteiden välittämiseen ja hallinnointiin.
  • Hallinnointi voi tarkoittaa esimerkiksi digitaalisia arviointimekanismeja, algoritmiavusteista tekijän valintaa tai yhteydenpitoa ja rahallisten transaktioiden hoitamista alustan kautta.
 3. Työn välittäminen ja sen hallinta on alustayrityksen liiketoimintaa tai osa sitä.
  • Pelkät työnhakusivustot tai avoimet osaamisen markkinointiprofiilit eivät täytä keikkojen hallinnoinnin kriteeriä.
 4. Alustayritykset asemoituvat työn tarjoajan ja ostajan väliin. Työorganisaatioiden sisäiset viestintä- ja sisällönhallintajärjestelmät eivät kuulu joukkoon.
  • Työn tarjoajat voivat olla alustayrityksissä myös työntekijöinä. Esimerkiksi vuokratyöfirmat, jotka hyödyntävät digitaalisia alustoja keikkojen hallinnoinnissa edellä kuvatulla tavalla, on laskettu mukaan joukkoon.
  • Alustan käyttäjäksi/työn tarjoajaksi tai työn ostajaksi hakeminen on vapaata. Alustayrityksellä voi tosin olla rajoitteita siihen, ketkä pääsevät alustalle.
 5. Välitettävänä palveluna on työpanos.
  • Ei esimerkiksi tavaran myyntiä tai asunnon tai kulkuneuvon vuokraamista.
 6. Yritys tai osa yrityskonsernia on rekisteröity Suomeen tai yrityksellä on suomenkohtaista toimintaa.
  • Kansainvälisillä alustayrityksillä on tytäryhtiö Suomessa tai ne toimivat paikallisesti Suomessa.

Lista työtä välittävistä alustayrityksistä

Valitse toimiala
YritysY-tunnusToimiala (Eurofound)
1Budbee Oy2923782-9Kuljetuspalvelut
2BuilderBOT (Jakoa Enterprises Oy)3001890-6Rakennus- ja huoltopalvelut
3Cabo (Ridesolutions Oy)3113149-2Kuljetuspalvelut
4EarlyBird (Early Bird Oy)0680428-8Kuljetuspalvelut
5Extranet (Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy)2490480-5Ammattilaispalvelut
6Ework (eWork Group Finland Oy)1868289-8Ammattilaispalvelut
7Ferovalo Oy2763172-6Ammattilaispalvelut
8Fiuge Oy2934328-5Kuljetuspalvelut
9Foodora (Delivery Hero Finland Oy) (Delivery Hero Finland Logistics Oy)1936684-6 (2435555-1)Kuljetuspalvelut
10FoxDo Oy2956854-8Rakennus- ja huoltopalvelut
11Free-Talent Oy2908044-6Kotitalouspalvelut/Ammattilaispalvelut
12Freska Finland Oy2692895-8Kotitalouspalvelut
13Gikker (Pocket Manager Finland Oy)3014372-3Ammattilaispalvelut
14Gixon (Libera la musica Oy)2830471-9Ammattilaispalvelut
15Helpdor Oy2844881-9Kotitalouspalvelut/Rakennus- ja huoltopalvelut/Kuljetuspalvelut
16HR Commercial Community (co4.work Oy)3169942-4Ammattilaispalvelut
17IndustryHack2689566-6Ammattilaispalvelut
18Kjelp Oy2914918-3Rakennus- ja huoltopalvelut
19Kodinpro (Easoft KodinPro Oy)2914345-1Rakennus- ja huoltopalvelut
20Kodinplaza (Business Brothers Finland Oy)2640348-1Rakennus- ja huoltopalvelut
21Lakiareena (Suomalainen lakipalveluyhtiö OY)2849465-5Ammattilaispalvelut
22Matchmade (Shark Punch Oy)2618428-2Ammattilaispalvelut
23Minduu (AtCare Oy)2482860-3Ammattilaispalvelut
24Moppi (Free Media Lab Oy)1595645-1Kotitalouspalvelut
25Muuttomaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Kuljetuspalvelut
26MyXline (Miwotec Oy)2285641-6Kuljetuspalvelut
27Nerot.fi (Somella Oy)2440368-0Ammattilaispalvelut
28Semantix Finland Oy0836525-8Ammattilaispalvelut
29Seure Henkilöstöpalvelut Oy0800415-3Ammattilaispalvelut
30Solved - The Cleantech Company Oy2541349-3Ammattilaispalvelut
31Somessa Oy ab2595233-1Ammattilaispalvelut
32Sumpli Oy2867421-8Ammattilaispalvelut
33Superskills Oy2792288-1Ammattilaispalvelut
34Timma Oy2412479-6Ammattilaispalvelut
35Transfluent Oy2147448-3Ammattilaispalvelut
36Treamer (Treamer Finland Oy) (Treamer Oy)2824489-1 (2699312-7)Ammattilaispalvelut
37Tulka Oy2757909-1Ammattilaispalvelut
38Uber Finland Oy2636362-7Kuljetuspalvelut
39Urakkamaailma (Alma Mediapartners Oy)2307556-6Rakennus- ja huoltopalvelut
40Valokuvaajat.fi (Polarico Oy)2490890-2Ammattilaispalvelut
41Wolt (Wolt Enterprises Oy)2646674-9Kuljetuspalvelut
42Work Pilots Oy2718776-8Kotitalouspalvelut/Ammattilaispalvelut
43Yango (Yandex Oy)2541661-9Kuljetuspalvelut

Lähdeviite Eurofoundin erotteluun: Typology | Eurofound (europa.eu) .

*Kotitalouspalvelut tarkoittavat kotitalouksille tarjottavia palveluja. Ammattilaispalvelut tarkoittavat ammatillista osaamista vaativia töitä. Eurofoundin luokittelussa on tunnistettu kolme keskeistä alustatyön toimialaluokkaa ja pääosin tämä lista noudattelee kyseistä luokitusta. Ainoastaan rakennus- ja huoltopalveluja tarjoavat yritykset on tässä listauksessa eroteltu omaksi ryhmäkseen niiden suuren määrän vuoksi.