Analyysit

Päivitetty 22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Päivitetty 15.9.2021

Sote-alan sijaiset vakaana työvoimareservinä poikkeusaikoina

Sote-sijaisten lyhyet sairauspoissaolot ovat vuosina 2017-2019 vakiintuneet 3–5 %:n tasolle. Vuosi 2020 osoittautui poikkeukselliseksi, jolloin sijaisten lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli korkeampi kuin vakinaisten työntekijöiden.

Päivitetty 19.8.2021

Työtä välittävien alustayritysten listaus nyt kaikkien käytettävissä ja täydennettävissä

Listaus ja luokittelu Suomeen rekisteröidyistä työtä välittävistä alustayrityksistä.

Päivitetty 14.6.2021

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.

Päivitetty 8.6.2021

Ensimmäisen koronavuoden sairauspoissaoloissa on kunta-alalla huomattavia eroja ammattiryhmien välillä

Vuonna 2020 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 16,7 päivää poissa töistä oman sairauden takia.

Päivitetty 19.4.2021

Työelämässä altistutaan edelleen ammattitaudin aiheuttajille

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä jatkaa vähenemistään. Tapausten lasku selittyy erityisesti meluvammojen ja asbestisairauksien lukumäärän vähentymisellä. Monissa työtehtävissä altistutaan kuitenkin edelleen ammattitaudin aiheuttajille.

Päivitetty 15.3.2021

Työterveyshuollon rahoitus ja kustannukset

Työnantajat ja työntekijät maksavat 99,4 % työterveyshuollon kustannuksista

Päivitetty 5.3.2021

Koronavuoden kuormittavuus vaihteli kunta-alalla ammateittain – etätyöhön siirtyneet tyytyväisimpiä

Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät koronavuodesta pääosin hyvin. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Päivitetty 25.1.2021

Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta tulee edistää organisaation kaikilla tasoilla

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden arvostaminen on nostettu laajasti esille organisaatioiden strategioihin ja suunnitelmiin. Tämä ilmenee henkilöstöalan ammattilaisille suunnatun Monimuotoisuusbarometrin tuloksista.

Päivitetty 9.12.2020

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa. Tämä käy ilmi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatun Työsuojelupaneeliin avovastauksista.

Päivitetty 20.10.2020

Meluvamma on edelleen yleisin vahvistettu ammattitauti

Noin joka neljäs vahvistetuista ammattitautitapauksista todetaan työuran jälkeen

Päivitetty 7.10.2020

Valmentava johtaminen saa kiitosta sote-alalla

Sote-alalla esihenkilöt saavat positiivista palautetta johtamisestaan. Valtaosa työntekijöistä pitää esihenkilön johtamistapaa oikeudenmukaisena ja valmentavana.

Päivitetty 7.10.2020

Arvioinnilla saavutetaan vaikuttavampaa toimeenpanoa

Työikäisten työkyvyn ja työllistymisen tuen monialaisten palveluiden toimeenpanon kehittäminen edellyttää laaja-alaista vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointia

Päivitetty 12.3.2020

Työkyvyttömyys­eläkkeet ja työn kuormitustekijät

Vertaile polvi- ja lonkkanivelrikon aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä ammateittain

Päivitetty 16.5.2019

Palautumisen kannalta liian lyhyitä työvuorovälejä vähennettävä

Helsingin kaupunki esimerkkinä palautumista edistävästä työvuorosuunnittelusta

Päivitetty 10.4.2019

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla

Päivitetty 12.3.2019

Kykyviisari kertoo vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien toimintakyvystä

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan

Päivitetty 12.3.2019

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa

Työtapaturmat - visiona nolla tapaturmaa

Päivitetty 12.3.2019

Ammattitauteja todetaan yli 1500 tapausta vuodessa

Vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on laskenut noin neljänneksen vuosien 2011–2015 aikana