Vahvistettujen ammattitautien lukumäärä on laskenut noin neljänneksen vuosien 2011–2015 aikana. Yleisin vahvistettu ammattitauti on meluvamma. Meluvamma on sisäkorvaperäinen kuulonalenema, joka syntyy pitkäaikaisen melualtistumisen seurauksena. Toiseksi yleisin vahvistettu ammattitauti on asbestiplakkitauti eli keuhkopussin kalkkeutumat. Asbestiplakkitauti on seurausta altistumisesta asbestille menneinä vuosikymmeninä, jolloin asbestin käyttö esim. rakennusmateriaaleissa on ollut yleistä. Meluvamma ja asbestiplakkitauti kattavat edelleenkin noin puolet vahvistuneiden ammattitautien lukumäärästä vuosittain.

Ammatti-ihotaudeista ärsytyskosketusihottuma ja allerginen kosketusihottuma kuuluvat yleisimpien ammattitautien joukkoon. Ärsytyskosketusihottuman yleisin aiheuttaja on märkätyö. Allergista kosketusihottumaa puolestaan aiheuttavat mm. epoksikemikaalit, kumikemikaalit, metallit ja säilöntäaineet. Suurin osa ammattiastmoista on herkistävien tekijöiden aiheuttamia. Noin neljäsosa ammattiastmoista on kosteusvaurioaltisteiden ja homeiden aiheuttamia. Myös ärsytysastmoja vahvistetaan ammattitaudiksi. Ammattinuhaa aiheuttaa erityisesti mm. kasvi- ja eläinperäiset altisteet. Yleisin ammattitaudiksi vahvistettu rasitussairaus on lateraalinen epikondyliitti (eli tenniskyynärpää), joka on toistotyön aiheuttama. Yleisimpien ammattitautien joukkoon nousevat myös asbestin aiheuttamat asbestoosi eli asbestipölykeuhko sekä mesoteliooma (eli keuhkopussin tai vatsakalvon syöpä). Yli 95 % ammattitaudiksi vahvistetuista keuhkosyöpätapauksista johtuu työuranaikaisesta voimakkaasta altistumisesta asbestille.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Vahvistetut ammattitaudit

Ammattitaudit top 10
0200400600AsbestiplakkitautiAsbestiplakkitauti: 640 tapausta 0.282 tapausta per 1000 työntekijääMesotelioomaMesoteliooma: 45 tapausta 0.020 tapausta per 1000 työntekijääKeuhkosyöpäKeuhkosyöpä: 16 tapausta 0.007 tapausta per 1000 työntekijääAsbestoosiAsbestoosi: 10 tapausta 0.004 tapausta per 1000 työntekijääAmmattiastmaAmmattiastma: 0 tapausta 0.000 tapausta per 1000 työntekijääDermatiittiDermatiitti: 0 tapausta 0.000 tapausta per 1000 työntekijääKiertäjäkalvosinoireyhtymäKiertäjäkalvosinoireyhtymä: 0 tapausta 0.000 tapausta per 1000 työntekijääJänisruttoJänisrutto: 0 tapausta 0.000 tapausta per 1000 työntekijääAmmattinuhaAmmattinuha: 0 tapausta 0.000 tapausta per 1000 työntekijääAllerginen kosketusihottumaAllerginen kosketusihottuma: 0 tapausta 0.000 tapausta per 1000 työntekijääTapausten lukumäärä
Altisteet
0500100015002000MeluMelu: 2366 tapausta 1.044 tapausta per 1000 työntekijääKemialliset altisteetKemialliset altisteet: 1319 tapausta 0.582 tapausta per 1000 työntekijääAsbesti, muut silikaattimineraalitAsbesti, muut silikaattimineraalit: 711 tapausta 0.314 tapausta per 1000 työntekijääToistotyö, epäfysiologiset työasennotToistotyö, epäfysiologiset työasennot: 683 tapausta 0.301 tapausta per 1000 työntekijääKasvi- tai eläinperäiset altisteetKasvi- tai eläinperäiset altisteet: 462 tapausta 0.204 tapausta per 1000 työntekijääBiologiset altisteetBiologiset altisteet: 273 tapausta 0.120 tapausta per 1000 työntekijääKosteusvaurioaltisteet, homeetKosteusvaurioaltisteet, homeet: 143 tapausta 0.063 tapausta per 1000 työntekijääTärinäTärinä: 119 tapausta 0.052 tapausta per 1000 työntekijääMuut tai tuntemattomat tekijätMuut tai tuntemattomat tekijät: 85 tapausta 0.037 tapausta per 1000 työntekijääMuut pölyt, huurutMuut pölyt, huurut: 9 tapausta 0.004 tapausta per 1000 työntekijääTapausten lukumäärä
Ammatit top 10
0100200300Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat): 398 tapaustaKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajatKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajat: 126 tapaustaSähkö-, elektroniikka-alan työntekijätSähkö-, elektroniikka-alan työntekijät: 68 tapaustaProsessityöntekijätProsessityöntekijät: 31 tapaustaLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijatLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijat: 25 tapaustaPalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät: 21 tapaustaTeollisuuden, rakentamisen avustavat työntekijätTeollisuuden, rakentamisen avustavat työntekijät: 10 tapaustaKuljetustyöntekijätKuljetustyöntekijät: 10 tapaustaLuonnontieteiden, tekniikan erityisasiantuntijatLuonnontieteiden, tekniikan erityisasiantuntijat: 10 tapaustaSiivoojat, kotiapulaiset, muut puhdistustyöntekijätSiivoojat, kotiapulaiset, muut puhdistustyöntekijät: 7 tapaustaTapausten lukumäärä
Ammatit top 10, suhteellinen
01234Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat): 4.523 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääSähkö-, elektroniikka-alan työntekijätSähkö-, elektroniikka-alan työntekijät: 1.943 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajatKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajat: 1.500 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääKäsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijätKäsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijät: 0.556 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääProsessityöntekijätProsessityöntekijät: 0.397 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijatLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijat: 0.321 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääTeollisuuden, rakentamisen avustavat työntekijätTeollisuuden, rakentamisen avustavat työntekijät: 0.204 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääPalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät: 0.191 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääLuonnontieteiden, tekniikan erityisasiantuntijatLuonnontieteiden, tekniikan erityisasiantuntijat: 0.111 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääKuljetustyöntekijätKuljetustyöntekijät: 0.102 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääTapausten suhteellinen lukumäärä

Lähes 80 % vahvistetuista ammattitaudeista kirjataan miehille. Työikäisessä väestössä sukupuolten välinen ero hieman tasoittuu, sillä naisilla todetaan yli neljäsosa työikäisten vahvistetuista ammattitautitapauksista. Naisten ja miesten yleisimpien ammattitautien kirjo poikkeavat toisistaan. Miehillä yleiset meluvamma ja asbestiplakkitauti eivät yllä kärkisijoille naisten ammattitautitilastossa, jossa yleisimpiä ammattitauteja ovat ärsytyskosketusihottuma, allerginen kosketusihottuma ja ammattiastma. Työikäisillä vahvistettuja ammattitauteja kirjataan erityisesti ikäluokkiin 60–64 -vuotta ja 55–59 -vuotta. Yli 65-vuotiailla todetaan noin neljäsosa vahvistetuista ammattitautitapauksista eli merkittävä osa ammattitaudeista todetaan työuran päättymisen jälkeen.

Toimialoittain tarkasteltuna ammattitauteja todetaan lukumääräisesti eniten mm. teollisuudessa (erityisesti metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus, elintarvikkeiden valmistus, paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus sekä kulkuneuvojen valmistus (junat, lentokoneet, laivat)), rakentamisessa, maataloudessa, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjauksessa sekä terveyspalveluissa.

Ammateittain tarkasteltuna ammattitauteja todetaan lukumääräisesti eniten mm. rakennustyöntekijöillä, konepaja- ja valimotyöntekijöillä sekä asentajilla ja korjaajilla, maanviljelijöillä ja eläintenkasvattajilla, prosessityöntekijöillä (erityisesti kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät) ja palvelutyöntekijöillä (erityisesti kampaajat, parturit ja kosmetologit sekä ravintola- ja suurtaloustyöntekijät).

Ammattitauteja aiheuttavat altisteista erityisesti melu, asbesti, pesuaineet, hartsit ja muovit, leikkuunesteet, kumikemikaalit, toistotyö, jauhot, viljat ja rehut, eläinten epiteeli, karvat ja eritteet (erityisesti lehmä), märkä työ, likainen työ, homesienet, Puumala-virus (aiheuttaa myyräkuumeen), syyhypunkki, varastopunkki ja käsitärinä.

Panostaminen ammattitautien ehkäisyyn on edelleen tärkeää. Mm. työpaikan ajantasaisen riskienarvioinnin, työolojen kehittämisen, oikeanlaisten työtapojen ja tiedottamisen avulla merkittävä osa ammattitaudeista olisi ehkäistävissä.