Suomessa sattui vuonna 2016 lähes 132 000 työtapaturmaa. Tässä luvussa ovat mukana sekä palkansaajat ja yrittäjät (myös maatalousyrittäjät). Suurin osa näistä tapaturmista sattui työpaikoilla tai työliikenteessä (yli 109 000). Kuolemaan johtavien työpaikkatapaturmien määrä oli samana vuonna 24. Työtapaturmien vuosittaiset kustannukset ovat joidenkin arvioiden mukaan noin 2.5 miljardin euron luokkaa. Inhimillisen kärsimyksen arvoa on kuitenkin vaikea mitata rahassa. Näiden lukujen valossa nolla tapaturmaa näyttää vielä kaukaiselta visiolta. Miten työtapaturmia voitaisiin ehkäistä tehokkaimmin 2020-luvulla? Mitä meidän pitäisi tietää niiden syntymekanismista?

Ennen teollistumista tapaturmat, myös työtapaturmat, tulkittiin Jumalan tahdoksi, jolloin rukous oli paras keino torjua niitä. Ihminen oli tämän ajattelutavan mukaan voimaton luonnon voimia vastaan. Viimeisen sadan vuoden aikana on kuitenkin esitetty joukko muita tapaturmateorioita.

Kasaantuvatko työtapaturmat pienelle joukolle ihmisiä, joilla on sisäsyntyinen taipumus joutua tapaturmiin, eli onko se persoonallisuuden piirre? Tähän kysymykseen vastaamiseen meillä on tänään jo parempaa tietoa kehittyneempien tapaturmateorioiden muodossa. Seuraava tärkeä askel edellä esitetystä tapaturmataipumusteoriasta oli tunnustaa, että ihmisen itsensä lisäksi myös työympäristö vaikuttaa tapaturmien syntymiseen. Sen mukaan sekä inhimilliset että tekniset tapaturmatekijät muodostavat ketjun, jossa yhden osan pettäminen aiheuttaa koko ketjun kaatumisen dominosarjan tapaan. Tapaturmien torjunnan kannalta on oleellista estää yhdenkin keskeisen tekijän kaatuminen. Tästä kehittyi myös niin sanottu jäävuorimalli, jossa sekä läheltä piti -tilanteet että kaikkein vakavimmat tapaturmat - kuolemantapaukset - johtuvat jokseenkin samoista syistä.

On myös esitetty näkemys, että tapaturmien syyt ovat useimmiten löydettävissä yritysjohdon tekemistä virheistä. Turvallisuutta olisi johdettava niin kuin mitä tahansa muutakin asiaa yrityksessä. Työnjohtaja on tämän johtamisen avainhenkilö. Tästä näkemyksestä avautui nykyisin turvallisuusjohtamisen nimellä tunnettu tarkastelusuunta.

Viimeisten vuosien aikana on puhuttu paljon kimmoisuusteoriasta (resilience). Tämä teoria on saanut alkunsa ympäristötieteestä ja se korostaa organisaation kykyä ennakoida ja kiertää siihen kohdistuvat uhat. Teorian mukaan työtapaturmat ovat seurausta ihmisen suorituksen vaihtelusta. Teknologia tulee rakentaa sellaiseksi, että se sallii inhimillisten virheiden tekemisen ilman tapaturmariskiä. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös joustavasta teknologiasta, mitä se sitten milloinkin tarkoittaa.

Yhdestä asiasta tutkijat ovat nykyisin yksimielisiä. Ihminen tekee virheitä, juuri siksi olemme ihmisiä emmekä koneita. Miten virheiden tekemisen minimointi voidaan toteuttaa rakennustyömaalla, jossa sadat, eri kansallisuuksia edustavat työntekijät soveltavat omia käsityksiään turvallisesta toiminnasta yhteisellä työpaikalla? Inhimillisten tekijöiden huomioon ottaminen johtamisessa, suunnittelussa, esimiestyössä ja työn suorittamisessa voi olla avain kohti nollaa. Miten sen saisi toteutettua työmailla kiireen keskellä?

Työpaikkatapaturmat

2021

Suomessa sattui 91159 työpaikkatapaturmaa vuonna 2021.

Ammatti

Kaikki ammatitKaikki ammatit Työpaikkatapaturmien määrä: 91159Rakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijätRakennus-, korjaus-, ja valmistustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 21579PalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 21208Prosessi- ja kuljetustyöntekijätProsessi- ja kuljetustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 12117Muut työntekijätMuut työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 9526AsiantuntijatAsiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 9270ErityisasiantuntijatErityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 6501Toimisto- ja asiak...Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4165JohtajatJohtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 2954Maanviljelijät, metsät...Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 1635Ammattikoulun oppil...Ammattikoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 1576S...Sotilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 319Ei...Ei tiedossa Työpaikkatapaturmien määrä: 155...Yliopiston opiskelijat Työpaikkatapaturmien määrä: 83...Peruskoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 71Rakennustyöntekijät ym (plsähköasentajat)(10787 työpaikkatapaturmaa)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat) Työpaikkatapaturmien määrä: 10787Konepaja- ja valimotyöntekijät sekäasentajatjakorjaajat(7162 työpaikkatapaturmaa)Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Työpaikkatapaturmien määrä: 7162Sähkö- jaelektroniikka-alantyöntekijät(2609 työpaikkatapaturmaa)Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2609Elintarvike-,puutyö-javaatetus-(817 työpaikkatapaturmaa)Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 817sekä(204 työpaikkatapaturmaa)Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 204(0 työpaikkatapaturmaa)a77 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a76 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a70 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a78 Työpaikkatapaturmien määrä: 0(0 työpaikkatapaturmaa)a79 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät(9367 työpaikkatapaturmaa)Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 9367Palvelutyöntekijät(5210 työpaikkatapaturmaa)Palvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 5210Myyjät, kauppiaat ym(5010 työpaikkatapaturmaa)Myyjät, kauppiaat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 5010Suojelu- javartiointityöntekijät(1621 työpaikkatapaturmaa)Suojelu- ja vartiointityöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 1621a59(0 työpaikkatapaturmaa)a59 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a57(0 työpaikkatapaturmaa)a57 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a56(0 työpaikkatapaturmaa)a56 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a55(0 työpaikkatapaturmaa)a55 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a50(0 työpaikkatapaturmaa)a50 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Kuljetustyöntekijät(6231 työpaikkatapaturmaa)Kuljetustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 6231Prosessityöntekijät(4566 työpaikkatapaturmaa)Prosessityöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4566Teollisuustuotteidenkokoonpanijat(1320 työpaikkatapaturmaa)Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1320a88(0 työpaikkatapaturmaa)a88 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a87(0 työpaikkatapaturmaa)a87 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a86(0 työpaikkatapaturmaa)a86 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a85(0 työpaikkatapaturmaa)a85 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a84(0 työpaikkatapaturmaa)a84 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a80(0 työpaikkatapaturmaa)a80 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Teollisuuden jarakentamisenavustavattyöntekijät(4379 työpaikkatapaturmaa)Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 4379Siivoojat,kotiapulaisetjamuutpuhdistustyöntekijät(2694 työpaikkatapaturmaa)Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 2694Katujenpuhtaanapidonjajätehuollon(1217 työpaikkatapaturmaa)Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym Työpaikkatapaturmien määrä: 1217Avustavat keittiö-jaruokatyöntekijät(1063 työpaikkatapaturmaa)Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 1063Maa-,metsä-jakalataloudenavustavat(138 työpaikkatapaturmaa)Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 138(35 työpaikkatapaturmaa)Katumyyjät, kengänkiillottajat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 35a97(0 työpaikkatapaturmaa)a97 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a90(0 työpaikkatapaturmaa)a90 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a98(0 työpaikkatapaturmaa)a98 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a99(0 työpaikkatapaturmaa)a99 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Terveydenhuollonasiantuntijat(3643 työpaikkatapaturmaa)Terveydenhuollon asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 3643Lainopillisetavustajatsekäsosiaali-jakulttuurialanasiantuntijat(2391 työpaikkatapaturmaa)Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 2391Luonnontieteidenjatekniikanasiantuntijat(2116 työpaikkatapaturmaa)Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 2116Liike-elämän jahallinnonasiantuntijat(1015 työpaikkatapaturmaa)Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1015Informaatio-ja(105 työpaikkatapaturmaa)Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 105a30(0 työpaikkatapaturmaa)a30 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a39(0 työpaikkatapaturmaa)a39 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Opettajat ja muutopetusalanerityisasiantuntijat(3101 työpaikkatapaturmaa)Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 3101Luonnontieteidenjatekniikanerityisasiantuntijat(1291 työpaikkatapaturmaa)Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 1291Lainopilliset,sosiaalialanjakulttuurialan(857 työpaikkatapaturmaa)Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 857Terveydenhuollonerityisasiantuntijat(634 työpaikkatapaturmaa)Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 634Liike-elämänja(433 työpaikkatapaturmaa)Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 433Tieto-javiestintäteknologianerityisasiantuntijat(185 työpaikkatapaturmaa)Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Työpaikkatapaturmien määrä: 185a29(0 työpaikkatapaturmaa)a29 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a27(0 työpaikkatapaturmaa)a27 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Toimistotyöntekijät(1718 työpaikkatapaturmaa)Toimistotyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 1718Muuttoimisto-jaasiakaspalvelutyöntekijät(1007 työpaikkatapaturmaa)Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 1007Laskennanjavarastoinnintoimistotyöntekijät(982 työpaikkatapaturmaa)Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 982Asiakaspalvelutyöntekijät(458 työpaikkatapaturmaa)Asiakaspalvelutyöntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 458a40(0 työpaikkatapaturmaa)a40 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Johtajat,ylimmätvirkamiehetjajärjestöjenjohtajat(1630 työpaikkatapaturmaa)Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 1630Hallintojohtajatjakaupallisetjohtajat(703 työpaikkatapaturmaa)Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 703Tuotantotoiminnan(411 työpaikkatapaturmaa)Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 411Hotelli-(210 työpaikkatapaturmaa)Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Työpaikkatapaturmien määrä: 210a10(0 työpaikkatapaturmaa)a10 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a19(0 työpaikkatapaturmaa)a19 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a18(0 työpaikkatapaturmaa)a18 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a17(0 työpaikkatapaturmaa)a17 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a16(0 työpaikkatapaturmaa)a16 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a15(0 työpaikkatapaturmaa)a15 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Maanviljelijät jaeläintenkasvattajatym(1400 työpaikkatapaturmaa)Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym Työpaikkatapaturmien määrä: 1400Metsä-ja(235 työpaikkatapaturmaa)Metsä- ja kalatalouden työntekijät Työpaikkatapaturmien määrä: 235a64(0 työpaikkatapaturmaa)a64 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Kotitarveviljelijät,-kalastajatja-metsästäjät(0 työpaikkatapaturmaa)Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät Työpaikkatapaturmien määrä: 0a60(0 työpaikkatapaturmaa)a60 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Ammattikoulunoppilaat(1576 työpaikkatapaturmaa)Ammattikoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 1576Aliupseerit(184 työpaikkatapaturmaa)Aliupseerit Työpaikkatapaturmien määrä: 184(104 työpaikkatapaturmaa)Upseerit Työpaikkatapaturmien määrä: 104Sotilasammattihenkilöstö(31 työpaikkatapaturmaa)Sotilasammattihenkilöstö Työpaikkatapaturmien määrä: 31a06(0 työpaikkatapaturmaa)a06 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a05(0 työpaikkatapaturmaa)a05 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a09(0 työpaikkatapaturmaa)a09 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a04(0 työpaikkatapaturmaa)a04 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a08(0 työpaikkatapaturmaa)a08 Työpaikkatapaturmien määrä: 0a07(0 työpaikkatapaturmaa)a07 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Sotilaat(0 työpaikkatapaturmaa)Sotilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 0(155 työpaikkatapaturmaa)Ei tiedossa Työpaikkatapaturmien määrä: 155(83 työpaikkatapaturmaa)Yliopiston opiskelijat Työpaikkatapaturmien määrä: 83(71 työpaikkatapaturmaa)Peruskoulun oppilaat Työpaikkatapaturmien määrä: 71

Vahingoittunut ruumiinosa

Ei tietoa Työpaikkatapaturmien määrä: 1953Pää Työpaikkatapaturmien määrä: 13995Niska ja kaula Työpaikkatapaturmien määrä: 1265Selkä Työpaikkatapaturmien määrä: 7626Vartalo ja sisäelimet Työpaikkatapaturmien määrä: 3486Yläraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 36434Alaraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 22109Koko keho ja useat sen alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 37438 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Muu Työpaikkatapaturmien määrä: 548Ei tietoa Työpaikkatapaturmien määrä: 1953Pää, aivot ja selkäydinhermot ja –verisuonet Työpaikkatapaturmien määrä: 2627Kasvot Työpaikkatapaturmien määrä: 2281Silmä(t) Työpaikkatapaturmien määrä: 7193Korva(t) Työpaikkatapaturmien määrä: 362Hampaat Työpaikkatapaturmien määrä: 570Pää, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 140Pää, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 822Niska ja kaula Työpaikkatapaturmien määrä: 1265Selkä Työpaikkatapaturmien määrä: 7626Vartalo ja sisäelimet Työpaikkatapaturmien määrä: 0Rintakehä ja kylkiluut, nivelet, lapaluut ja alueen sisäelimet mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 2355Lantion ja vatsan alue, sisäelimet mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 624Vartalo, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 208Vartalo, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 299Yläraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 0Olkapää ja olkanivel Työpaikkatapaturmien määrä: 4344Käsivarsi, kyynärpää mukaan lukien Työpaikkatapaturmien määrä: 3630Käsi Työpaikkatapaturmien määrä: 6608Sormi (sormet) Työpaikkatapaturmien määrä: 17901Ranne Työpaikkatapaturmien määrä: 3578Yläraajat useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 192Yläraajat, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 181Alaraajat Työpaikkatapaturmien määrä: 0Lonkka ja lonkkanivel Työpaikkatapaturmien määrä: 632Jalat, mukaan lukien polvet Työpaikkatapaturmien määrä: 9967Nilkka Työpaikkatapaturmien määrä: 6612Jalkaterä Työpaikkatapaturmien määrä: 2403Varvas (varpaat) Työpaikkatapaturmien määrä: 1447Alaraajat, useita vahingoittuneita alueita Työpaikkatapaturmien määrä: 260Alaraajat, muut kuin edellä mainitut alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 788Koko keho ja useat sen alueet Työpaikkatapaturmien määrä: 37438 Työpaikkatapaturmien määrä: 0Muu Työpaikkatapaturmien määrä: 38Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa Työpaikkatapaturmien määrä: 510PääSelkäVartalo ja...YläraajatAlaraajatKoko keho ja...Silmä(t)SelkäOlkapää ja...Käsivarsi,...KäsiSormi (sormet)RanneJalat, mukaan...NilkkaKoko keho ja...

Poikkeama

Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma

Luokittelemattomat poikkeamat
Henkilön putoaminen, hyppääminen,...
Terävään esineeseen astuminen,...
Henkilön äkillinen fyysinen...
Laitteen (odottamaton käynnistyminen,...
Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen,...
Väkivalta (ihmisen tai eläimen...
Aineen valuminen, purkautuminen,...
Muut

Aiheuttaja

Tekijä, jonka kanssa vahingoittunut ruumiinosa joutui tekemisiin

Luokittelemattomat aiheuttajat
Aineet, tarvikkeet, varusteet
Kulkuväylät, alustat, maa, ovet,...
Ihmiset, eläimet, kasvit
Käsityökalut ja käsityökäyttöiset...
Välittömästä aiheuttajasta ei tietoja...
Liikkuvat tavaransiirtolaitteet
Kiinteät portaat, katot, aukot,...
Muut

Vahingoittumistapa

Kuinka ruumiinosa ja aiheuttaja koskettivat

Luokittelemattomat vahingoittumistavat
Iskeytyminen kiinteää pintaa tai...
Leikkaavan, terävän, karhean esineen...
Henkilön äkillinen fyysinen tai...
Liikkuvan aiheuttajan osuma tai siihen...
Eläimen tai ihmisen purema, potku jne
Puristuminen, ruhjoutuminen
Vaaralliset aineet - hengittämällä...
Muut

Tapaturmataajuus

10 altteinta toimialaa

0102030405060708090100EläinlääkintäpalvelutEläinlääkintäpalvelut: 101 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTalonrakentaminenTalonrakentaminen: 64 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaErikoistunut rakennustoimintaErikoistunut rakennustoiminta: 62 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTyöllistämistoimintaTyöllistämistoiminta: 59 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaMetallituotteiden valmistusMetallituotteiden valmistus: 49 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaSosiaalihuollon laitospalvelutSosiaalihuollon laitospalvelut: 45 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaPosti- ja kuriiritoimintaPosti- ja kuriiritoiminta: 45 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaSahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm.Sahatavaran sekä puu- ja korkkituott.valm.: 44 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaTurvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv.Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalv.: 41 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaMuiden ei-metall.mineraalituotteiden valm.Muiden ei-metall.mineraalituotteiden valm.: 41 vahinkojen lkm./miljoonaa työtuntiaVahinkojen lkm./miljoonaa työtuntia

Kuva 1. Tapaturmavakuutuskeskus, palkansaajien työtapaturmatilasto, aineiston tilanne 22.3.2018. Tietokanta on muodostettu 27.4.2018 TVK/Janne Sysi-Aho