Syksyllä 2020 toteutettu Kunta10-kysely osoittaa, että kunta-alan työntekijät selvisivät ensimmäisestä koronavuodesta pääosin hyvin. Etätöihin siirryttiin niissä ammateissa, joissa se oli mahdollista. Vaikeasta ajasta huolimatta monilla työelämän osa-alueilla oli nähtävissä myönteistä kehitystä.

Yleisesti työyhteisöt kunnissa koetaan toimiviksi ja niissä on paljon sosiaalista pääomaa. Johtaminen on kunnissa kehittynyt myönteiseen suuntaan. Myös kuntien työnantajakuva on kehittynyt myönteiseen suuntaan: vuonna 2020 kunta-alan vastaajista 77 % suosittelisi työnantajaa ystävilleen. Nousua kahden vuoden takaiseen on 5 prosenttiyksikköä.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Kunta-alan työ ja työntekijöiden hyvinvointi

Lataa data
Sukupuolittain

Suosittelisi työnantajaa ystävilleen

Osuus vastaajista, joihin väite sopii. Asteikko 0-100%.
201620182020'Kyllä' vastausten osuus, %0102030405060708090NaisetMiehet

Ensimmäinen koronavuosi kuormitti eri ammateissa eri tavoin

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi työjärjestelyihin kunta-alalla. Vastaajista 27 % kertoi siirtyneensä koronan vuoksi osittain etätyöhön ja 18 % kokonaan etätyöhön. Kahdeksan prosenttia kertoi siirtyneensä toisiin työtehtäviin joko oman toimialan sisällä tai toiselle toimialalle ja viisi prosenttia kertoi tiimin/työryhmän uudelleen organisoinnista.

Etätyöhön siirtyneet vastaajat raportoivat paremmista vaikutusmahdollisuuksista työaikoihin ja työssä tapahtuneisiin muutoksiin, paremmasta työn hallinnasta sekä paremmasta palautumisesta kuin muut. Tässä oli kuitenkin ammattikohtaisia eroja: esimerkiksi opettajilla etätyö ei juurikaan vaikuttanut työaikojen joustavuuteen. Työyhteisön voimavaratekijät, kuten työyhteisön sosiaalinen pääoma, pysyivät hyvällä tasolla myös etätyöhön siirtyneillä.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Lataa data
Kaikki ammatit

Työn piirteet

Kaikki ammatit: Suurempi luku, enemmän mainittua asiaa. Asteikko 1-5.
Voi vaikuttaa työaikoihinsaKokee työpaineitaTyön hallintaTyön jatkuvuuteen liittyyepävarmuuttaVastauskeskiarvo skaalalla 1-511.522.533.544.5Ei mitenkäänEtätyöSiirto toisiin tehtäviinMuut

Ammattiryhmittäiset erot ja koronavaikutukset näkyivät myös työolojen ja työhyvinvoinnin pitkittäisseurannassa. Vaikka koko aineistoa tarkasteltaessa työstressi (paljon työpaineita ja vähän työn hallintaa) jopa hieman väheni kahden vuoden takaiseen verrattuna, työstressi kasvoi terveydenhoitajilla ja sairaanhoitajilla ja vuonna 2020 työstressiä koki 35 %. Koronapandemian vuoksi toisiin työtehtäviin siirtyneet terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat näyttäisivät kokeneen muutokset kaikkein kuormittavimpana: heistä 43 % koki työstressiä ja 64 prosentilla oli työnantajan vaihtoaikeita.

(Teksti jatkuu kuvioiden jälkeen)

Kunta-alan työ ja koronan vaikutus työjärjestelyihin

Lataa data
Kaikki ammatit

Työstressi

Kaikki ammatit: Suurempi luku, suurempi osuus kokenut mainittua asiaa. Asteikko 0...100%.
Kokee työstressiä: paljon työpaineita, vähän työn hallintaa'Kyllä' vastausten osuus, %0102030405060708090Ei mitenkäänEtätyöSiirto toisiin tehtäviinMuut

Kunta10-tulokset ja trendit vuosilta 2016, 2018 ja 2020 ovat tarkasteltavissa ammateittain, ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan aiheeseen liittyvällä datasivulla. Palvelusta löydät myös tuloksia koronan aiheuttamien työjärjestelyiden muutosten mukaan.

Kunta10-tutkimus on Suomen pitkäaikaisin ja laajin kunta-alan valtakunnallinen seurantatutkimus, jossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Kunta10-tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Kunta10-tutkimus kattaa lähes neljänneksen kunta-alan työntekijöistä. Vuoden 2020 Kunta10-kyselyyn vastasi 65 128 kunta-alan työntekijää (vastausprosentti 72 %).