Aineisto
9.12.2020

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Työsuojelutoiminta koronatilanteessa

Lataa data

Miten arvioisit, että työpaikallasi on onnistuttu koronatilanteen hallinnassa?

Erittäin hyvinMelko hyvinMelko huonostiEn osaa sanoaOsuus vastaajista, %​0510152025303540455055

Miten koronatilanne on vaikuttanut seuraaviin asioihin työpaikallasi?

DigitaalistenvälineidenkäyttöUuden oppiminenTyön määräTyöyhteisön vuorovaikutusja yhteistyöHenkilöstönmääräTyössäjaksaminenOsuus vastaajista, %​0102030405060708090100LisääntynytPysynyt ennallaanVähentynytVaikutukset erilaisia eri yksiköissäEn osaa sanoa

Onko työpaikallesi laadittu poikkeustilanteiden käsittelyyn yleispätevät periaatteet?

Ovat olleet olemassa jo ennenkoronatilannetta, esimvalmiusryhmän tekemänäOn laadittuSuunnitteilla, mutta ei ole vielätehtyEi ole ollut puhettaEn osaa sanoaOsuus vastaajista, %​0510152025303540455055

Mikä taho valmistelee koronatilanteen työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyvät ohjeet työpaikallasi?

JohtoryhmäKoronaepidemiaa varten erikseenperustettu valmiusryhmäTyösuojelutoimikunta/yhdistettyyhteistoimintaryhmä jatyösuojelutoimikuntaTyösuojelupäällikön ja-valtuutetun keskinäiset palaveritYksikkökohtaiset valmiusryhmätEnnestään olemassa olevassapoikkeusolojen valmiusryhmäKyllä-vastausten osuus​, %01020304050607080

Onko työpaikallasi tehty koronan takia uusia ohjeita seuraavista asioista?

Toiminta, jos sairastuu koronaantai ilmaantuu oireitaSuojautuminen koronatartunnaltaTyöskentelytavatPalaverikäytännötEtätyön käytännötHenkilösuojainten käyttöRiskinarviointiPerehdyttäminenKyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090100

Millaisia toimenpiteitä työpaikallasi on tehty koronatilanteen hallintaan?

Muutettu asiakasohjeistusta (esim.hygienia, vierailut)Tehty työjärjestelyjä lähikontaktien jatartuntavaaran vähentämiseksiNiissä tehtävissä, joissa mahdollista,siirrytty etätyöskentelyynAnnettu esihenkilöille tietoakoronatilanteen hallinnasta (esim.turvavälit)Tehostettu työympäristön puhtaanapitoaLuotu uusia käytäntöjä vuorovaikutuksenylläpitämiseenArvioitu eri työntekijäryhmientartuntariskiäAnnettu esihenkilöille ohjeitayhteydenpidosta työntekijöiden jaksamisenseuraamiseksiKyllä-vastausten osuus, %0102030405060708090100

Ketkä ovat sinusta keskeisimmät työsuojelupäällikön ja -valtuutetun yhteistyötahot koronatilanteen hallinnassa?

Yrityksen/organisaation johtoEsimiehetTyöntekijät/henkilöstöTyöterveyshuoltoValmiusryhmäHRTyösuojelukollegat omalta työpaikaltaUlkopuoliset asiantuntijat javiranhaltijatTyösuojelutoimijat muilta työpaikoiltaOsuus vastaajista, %​0102030405060708090100Erittäin keskeinenMelko keskeinenEi kovin keskeinenEi lainkaan keskeinenEn osaa sanoa

Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita käsittelevä kysely. Vuonna 2020 vaihtuvana teemana oli työsuojelutoiminta koronatilanteessa.

Kuvaus

Kyselyn tarkoituksena on tukea työsuojeluhenkilöstön työtä: kyselyn tulokset antavat vinkkejä siitä, millaisiin asioihin työpaikoilla tulisi kiinnittää huomiota. Kysely tarjoaa myös tietoa ajankohtaisten työelämäasioiden tilasta suomalaisilla työpaikoilla.

Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle otokselle lähetetään kerran vuodessa lyhyt sähköinen kysely työsuojelutoiminnasta ja kulloinkin ajankohtaisista työpaikkojen toimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Vuoden 2020 vaihtuva teema oli työsuojelutoiminta koronatilanteessa.

Työsuojelupaneelia on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Paneeli toteutetaan Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen yhteistyönä.

Mitä mittarit esittävät

Mittarit kuvaavat työsuojelupäälliköiden tai työsuojeluvaltuutettujen omaa arviota työsuojelutoiminnasta koronatilanteessa: miten tilanteen hallinnassa on onnistuttu, miten korona on vaikuttanut työpaikalla, millaisia toimenpiteitä työpaikoilla on tehty ja ketkä ovat olleet keskeisiä toimijoita poikkeustilanteessa.

Aineisto koostuu loka-marraskuussa 2020 toteutetusta kyselystä (vastauksia 572 kpl, joista 35 % työsuojelupäälliköitä ja 64 % työsuojeluvaltuutettuja).

Lue lisää

Yhteystiedot

Minna Toivanen

+358 30 474 2665

Hanna Uusitalo

+358 30 474 8666

Jarna Savolainen

+358 40 561 2022

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Aineisto
8.2.2024

Työsuojelupaneeli tarjoaa ajankohtaista tilannetietoa

Kysely kertoo työpaikkojen ilmiöistä, tarpeista ja trendeistä työsuojelun näkökulmasta.

Alateemat
Analyysi
9.12.2020

Työsuojelu hyvin vaihtelevasti mukana koronatilanteen hallinnassa

Viestintä, valppaana olo ja välittäminen ovat keskiössä koronatilanteen hallinnassa. Tämä käy ilmi työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille suunnatun Työsuojelupaneeliin avovastauksista.

Analyysi
15.2.2023

Työturvallisuuden hallinnassa eroja ja yhtäläisyyksiä digivälitteisessä ja ei-digivälitteisessä työpaikan ulkopuolisessa työssä

Työpaikan ulkopuolisessa työssä säännöllinen yhteydenpito keskeinen keino tukea henkilöstön työtuvallisuutta ja työhyvinvointia