Aineisto
7.10.2019

Työn fyysiset kuormitustekijät

Työn fyysiset kuormitustekijät

Lataa data

Kahden kuormitustekijän yhdistelmät

Raskas nostaminen (20 kg) - Etukumarassa asennossa työskentely
50%50%Raskas nostaminen (20kg) (% työntekijöistä)0102030405060708090100Etukumarassa asennossa työskentely (% työntekijöistä)0102030405060708090100Ammatissa toimivat miehetAmmatissa toimivat naisetAmmatti, jossa sukupuolet yhdistetty vähäisen datan takia

Kuvassa pisteet esittävät ammatteja ja niiden väri sukupuolta. Ammatin tiedot saat liikuttamalla osoittimen pisteen päälle. Ammatin saat klikkaamalla pistettä. Voit myös zoomata kuvion vaaka-akselia hiiren rullalla. Jos laitteessasi on kosketusnäyttö, zoomaminen toimii nipistämällä.

Ammattikohtaiset kuormitustekijät

Kaikki: (keskiarvo)
32.5026.6822.0121.7329.9619.8231.4737.9047.7324.1517.9211.4216.1326.9611.3413.7638.1549.91KuormitustekijäRaskasruumiillinentyöPolvillaan taikyykyssätyöskentelyRaskasnostaminen(20kg)KäsihartiatasonyläpuolellatyöskentelyEtukumarassaasennossatyöskentelyKuormiennostaminen(5kg)Kädenpuristusvoimaavaativa työIstuminenSeisominen taikäveleminenOsuus työntekijöistä (%)0102030405060708090100Ammatissa toimivat miehetAmmatissa toimivat naiset

Kuormitustekijöiden tietokannan tiedon perusteella voidaan kartoittaa työkyvyttömyyteen mahdollisesti vaikuttavia työn kuormitustekijöitä ja suunnitella ehkäiseviä toimenpiteitä

Kuvaus

Työn fyysisten kuormitustekijöiden aineisto eli kuormitustekijämatriisi kertoo työntekijöiden altistumisesta fyysisille kuormitustekijöille eri ammateissa. Kuormitustekijämatriisin avulla voidaan tunnistaa korkean työkyvyttömyysriskin ammattiryhmiä ja suunnitella kuormitusta vähentäviä ergonomisia muutoksia. Sitä voidaan hyödyntää myös työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa.

Aineisto perustuu haastatteluihin, joissa tutkittavilta kysyttiin tärkeimpien fyysisten kuormitustekijöiden esiintymistä heidän työssään. Tiedot saatiin kaikkiaan 401:lle ammatille ja kattavat 90 % kaikista ammattiryhmistä. Haastateltaviksi valittiin edustava otos suomalaisesta väestöstä. Tieto on kerätty vuonna 2000.

Mitä mittarit esittävät

Kuormitustekijöiden tietokanta sisältää kaikkiaan yhdeksän fyysistä kuormitustekijää. Oikeanpuoleinen kuvio kertoo, kuinka suuri osuus ammatissa toimivista miehistä tai naisista on altistunut kyseiselle kuormitustekijälle. Pudotusvalikosta voidaan valita haluttu ammattiryhmä. Tiedot löytyvät myös koko väestön miehille ja naisille.

Vasemmanpuoleinen kuvio sisältää ammattikohtaisen kuormittumisen kaikkiaan kahdeksalle kahden kuormitustekijän yhdistelmälle. Altistuminen kuormitustekijöiden yhdistelmälle lisää usein työkyvyttömyyden riskiä. Pisteiden kuvaamat ammatit voi tunnistaa niitä osoittamalla. Pisteitä klikkaamalla näkyvät kyseisen ammatin kaikki yhdeksän kuormitustekijää oikeanpuoleisessa kuviossa. Pisteiden väri esittää sukupuolta.

Kuvio on jaettu neljään alueeseen riskin mukaan. Vaaleimmalla alueella sijaitsevissa ammateissa altistutaan harvoin merkittävästi kummallekaan kuormitustekijälle. Tummimmalla alueella sijaitsevissa ammateissa altistutaan todennäköisesti kummallekin riskitekijälle, kun taas jäljelle jäävillä kahdella alueella altistutaan vain toiselle kuormitustekijöistä.

Lue lisää

Yhteystiedot

Svetlana Solovieva

+358 30 474 2402

Eira Viikari-Juntura

+358 30 474 2511

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Työn psykososiaaliset tekijät

Miten ammateissa altistutaan psykososiaalisille tekijöille?

Aineisto
26.5.2020

Sairauspoissaolot ja työn raskaus

Vertaile raskaan työn ja sairauspoissaolojen yhteyttä eri ammateissa

Työkyvyttömyys­eläkkeet ja työn kuormitustekijät

Vertaile polvi- ja lonkkanivelrikon aiheuttamia työkyvyttömyyseläkkeitä ammateittain

Aineisto
18.10.2023

FINJEM (Finnish job-exposure matrix) -työaltistematriisi vuosille 1945-2015

FINJEM-työaltistematriisi kertoo ammattikohtaisia arvioita altistuneiden määrästä ja altistumistasoista. Yleisimmille työssä esiintyville kemiallisille ja fysikaalisille altisteille on esitetty arvioita eri aikajaksoille