Aineisto
12.3.2019

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit

Vahvistetut ammattitaudit

Lataa data

Aineistoa voi suodattaa klikkaamalla kuvaajia. Suodatukset vaikuttavat vain näkyvissä olevan aiheen kuvaajiin.

Ammattitaudit top 10
0200400600800MeluvammaMeluvamma: 956 tapausta 0,418 tapausta per 1000 työntekijääAllerginen kosketusihottumaAllerginen kosketusihottuma: 612 tapausta 0,268 tapausta per 1000 työntekijääÄrsytyskosketusihottumaÄrsytyskosketusihottuma: 442 tapausta 0,193 tapausta per 1000 työntekijääAsbestiplakkitautiAsbestiplakkitauti: 283 tapausta 0,124 tapausta per 1000 työntekijääAmmattiastmaAmmattiastma: 248 tapausta 0,109 tapausta per 1000 työntekijääLateraalinen epikondyliitti (tenniskyynärpää)Lateraalinen epikondyliitti (tenniskyynärpää): 135 tapausta 0,059 tapausta per 1000 työntekijääAmmattinuhaAmmattinuha: 132 tapausta 0,058 tapausta per 1000 työntekijääTärinätautiTärinätauti: 118 tapausta 0,052 tapausta per 1000 työntekijääSyyhySyyhy: 117 tapausta 0,051 tapausta per 1000 työntekijääKryptosporidioosiKryptosporidioosi: 111 tapausta 0,049 tapausta per 1000 työntekijääTapausten lukumäärä
Altisteet
02004006008001000Kemialliset altisteetKemialliset altisteet: 1122 tapausta 0,491 tapausta per 1000 työntekijääMeluMelu: 956 tapausta 0,418 tapausta per 1000 työntekijääBiologiset altisteetBiologiset altisteet: 436 tapausta 0,191 tapausta per 1000 työntekijääKasvi- tai eläinperäiset altisteetKasvi- tai eläinperäiset altisteet: 344 tapausta 0,151 tapausta per 1000 työntekijääToistotyö, epäfysiologiset työasennotToistotyö, epäfysiologiset työasennot: 310 tapausta 0,136 tapausta per 1000 työntekijääAsbesti, muut silikaattimineraalitAsbesti, muut silikaattimineraalit: 300 tapausta 0,131 tapausta per 1000 työntekijääMuut tai tuntemattomat tekijätMuut tai tuntemattomat tekijät: 127 tapausta 0,056 tapausta per 1000 työntekijääTärinäTärinä: 118 tapausta 0,052 tapausta per 1000 työntekijääKosteusvaurioaltisteet, homeetKosteusvaurioaltisteet, homeet: 94 tapausta 0,041 tapausta per 1000 työntekijääMuut pölyt, huurutMuut pölyt, huurut: 0 tapausta 0,000 tapausta per 1000 työntekijääTapausten lukumäärä
Ammatit top 10
0200400600Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat): 772 tapaustaMaanviljelijät, eläintenkasvattajat ymMaanviljelijät, eläintenkasvattajat ym: 605 tapaustaKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajatKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajat: 581 tapaustaProsessityöntekijätProsessityöntekijät: 307 tapaustaPalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät: 265 tapaustaHoivapalvelun, terveydenhuollon työntekijätHoivapalvelun, terveydenhuollon työntekijät: 237 tapaustaTerveydenhuollon asiantuntijatTerveydenhuollon asiantuntijat: 189 tapaustaElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ymElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ym: 182 tapaustaSähkö-, elektroniikka-alan työntekijätSähkö-, elektroniikka-alan työntekijät: 93 tapaustaLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijatLuonnontieteiden, tekniikan asiantuntijat: 62 tapaustaTapausten lukumäärä
Ammatit top 10, suhteellinen
024681012Maanviljelijät, eläintenkasvattajat ymMaanviljelijät, eläintenkasvattajat ym: 12,604 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ymElintarvike-, puutyö-, vaatetus-, jalkinealan valmistustyöntekijät ym: 9,579 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääRakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat)Rakennustyöntekijät ym (pl sähköasentajat): 8,301 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajatKonepaja-, valimotyöntekijät, asentajat, korjaajat: 7,173 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääMetsä-, kalatalouden työntekijätMetsä-, kalatalouden työntekijät: 5,600 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääUpseeritUpseerit: 5,600 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääProsessityöntekijätProsessityöntekijät: 4,205 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääKäsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijätKäsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot, painoalan työntekijät: 3,500 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääSähkö-, elektroniikka-alan työntekijätSähkö-, elektroniikka-alan työntekijät: 2,657 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääPalvelutyöntekijätPalvelutyöntekijät: 2,454 tapausta per 1000 tämän ammattin työntekijääTapausten suhteellinen lukumäärä

Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjataan tiedot kaikista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä.

TPSR saa vakuutusyhtiöaineiston Tapaturmavakuutuskeskukselta (TVK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta (Mela). TVK kerää kaikkien muiden vakuutuslaitosten, paitsi Melan, tiedot. TPSR saa myös kopiot lääkäreiden Aluehallintovirastoon tekemistä ammattitauti-ilmoituksista. Näitä tietoja käytetään vakuutusyhtiöaineiston tietojen täydentämisessä.

Kuvaus

Työperäisten sairauksien rekisteri on tutkimusrekisteri, jota Työterveyslaitos ylläpitää Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978 2 a § 2 mom.) nojalla ammattitautien ja muiden työstä johtuvien sairauksien tutkimusta, selvittelyä, ehkäisyä sekä diagnosoinnin ja hoidon kehittämistä varten.

Avoimesti saatavilla oleva tietoaineisto on tietosuojan takaamiseksi karkeistettu ja Ahvenanmaan tiedot on poistettu. Lisäksi alle viiden näytteen otokset on poistettu. Mikäli tapaukselle on kirjattu rekisteriin samanaikaisesti useampia ammattitauteja, näistä on poimittu tietoaineistoon seuraamukseltaan vakavin ammattitauti. Edellä mainituista syistä johtuen tietoaineiston lukumäärät eivät ole täysin vertailukelpoisia Työperäisten sairauksien rekisterin vuosijulkaisun kanssa.

Mitä mittarit esittävät?

Tietoaineisto sisältää työikäisten (15–64-vuotiaat) vahvistetut ammattitautitapaukset kuudelta eri ajanjaksolta (2016-2020, 2015-2019, 2014-2018, 2013–2017, 2012–2016, 2011–2015). Ammattitautitieto on yhdistetty altisteryhmään (10 ryhmää) ja ammattiluokkaan (Ammattiluokitus 2010, 2-numerotaso). Ammattiluokittaiset tapausmäärät esitetään lukumääränä sekä ammattiluokan tuhanteen työlliseen suhteutettuna lukuna.

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien tapausmäärät sekä maakuntakohtaiset tapausmäärät esitetään vuosittain lukumääränä ja tuhanteen työlliseen suhteutettuna lukuna. Myös työikäisten vahvistettujen ammattitautitapausten lukumäärä ja tuhanteen työlliseen suhteutettu luku esitetään sukupuolen, ikäluokan ja toimialaluokan (Toimialaluokitus 2008, pääluokka) mukaan.

Työikäisten (15–64-vuotiaat) työvoimaluvut on saatu Tilastokeskukselta.

Tietoaineisto päivitetään samanaikaisesti Työperäisten sairauksien rekisterin vuosijulkaisun kanssa.

Lue lisää

Yhteystiedot

Kirsi Koskela

+358 43 820 0452

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
25.1.2024

Ammattitautitapausten lukumäärä kääntyi nousuun v. 2020

Työikäisten vahvistettujen ammattitautien lukumäärä kääntyi nousuun COVID-19-infektioiden myötä. Yleisin työikäisten vahvistettu ammattitauti on edelleen meluvamma. Ammattitauteja todetaan erityisesti teollisuuden, rakentamisen ja maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden toimialoilla