Aineisto
28.10.2021

Syöpävaarallisille aineille altistuminen työssä

Altistuneet työntekijät alueittain ja toimialoittain​​

Lataa data

Suhteuta työllisiin

Altistuneiden määrä alueittain
201020112012201320142015201620172018201915002000250030003500400045005000550060006500Pohjois-SuomiLänsi- ja Sisä-SuomiItä-SuomiLounais-SuomiEtelä-Suomi
2019
Työsuojelun vastuualueet
3,0003,5004,0004,5005,0005,500Altistuneiden määrä alueittainTyösuojelun vastuualue: Pohjois-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 4902Työsuojelun vastuualue: Itä-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 2509Työsuojelun vastuualue: Länsi- ja Sisä-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 3835Työsuojelun vastuualue: Lounais-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 3278Työsuojelun vastuualue: Etelä-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 5948Työsuojelun vastuualue: Lounais-Suomi Altistuneiden lukumäärä: 3278
Yleisimmät toimialat​

Koko Suomi

Altistuneiden määrä toimialoittain
TeollisuusRakentaminenJulkinen hallinto jamaanpuolustus; pakollinensosiaalivakuutusKaivostoiminta ja louhintaAmmatillinen, tieteellinenja tekninen toiminta010002000300040005000600070008000900010000
Altistuneita per 1000 toimialan työntekijää
Kaivostoiminta ja louhintaVesihuolto, viemäri- jajätevesihuolto, jätehuoltoja muu ympäristönpuhtaanapitoTeollisuusSähkö-, kaasu- jalämpöhuolto,jäähdytysliiketoimintaJulkinen hallinto jamaanpuolustus; pakollinensosiaalivakuutus020406080100120140160180200220240260280

Altistumiset ammateittain, altisteittain tai toimialoittain

Lataa data
Ammatti
2019

Yleisimmät ammatit

27061498860740735722688575572506Hitsaajat jakaasuleikkaajatMaatalous- jateollisuuskoneasentajat ja -korjaaj...Kaivos- jalouhostyöntekijätMoottoriajoneuvojenasentajat jakorjaajatLaborantit ym.PalomiehetMetalliteollisuudenprosessityöntekijätPaksulevysepät jarautarakennetyöntekijätSairaanhoitajatMuutrakennustyöntekijätAltistuneiden lukumäärä050010001500200025003000
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat

Altistumisten lukumäärä ammatissa

48562145070MiehetNaisetYhteensäAltistumisten lukumäärä05001000150020002500300035004000450050005500

Ammatin yleisimmät altisteet

Yhteensä

26402293393932Kromi(VI)-yhdisteetNikkeli ja senepäorgaanisetyhdisteetKadmium ja senyhdisteetPolysyklisetaromaattisethiilivedytArseeni ja senepäorgaanisetyhdisteetAltistumisten lukumäärä0100020003000

Työterveyslaitoksen ylläpitämässä lakisääteisessä ASA-rekisterissä on tietoja syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään altistuvista työntekijöistä.

Kuvaus

ASA-rekisterissä on tietoja altistavista aineista ja työmenetelmistä sekä altistuvista työntekijöistä. Tieto rekisteriin tulee työnantajilta, jotka tekevät altistumisen arvioinnin ja ilmoittavat altistuneet takautuvasti vuosittain rekisteriin. Tälle sivulle on koostettu ASA-rekisterin tiedoista avoin ladattava datajoukko sekä kuvaajia, joiden avulla syöpävaarallisille aineille altistumisten lukumääriä voi tarkastella eri muuttujia vasten.

ASA-rekisteri perustuu lakiin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä (452/2020). Laki velvoittaa työnantajan pitämään omaa luetteloaan työpaikalla käytettävistä ja esiintyvistä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja perimää vaurioittavista aineista sekä näille altistuvista työsuhteisista työntekijöistä.

On huomattava, että tämä avoimesti saatavilla oleva tietoaineisto vuosilta 2010–2019 perustuu aikaisempiin säädöksiin, joiden mukaisesti rekisteriin ilmoitettiin sosiaali- ja terveysministeriön päätöksissä mainituille aineille altistuneet. Lisäksi aineistosta puuttuu ympäristön tupakansavulle altistuneeksi ilmoitetut. ASA-rekisteriin ilmoitettavien aineiden määritelmä muuttui vuonna 2020 (uusi ASA-laki 452/2020). Tätä uuden lain mukaista tietoa kertyy rekisteriin vasta vuodesta 2020 alkaen.

Mitä mittarit esittävät?

Aineisto koostuu vuosina 2010–2019 ASA-rekisteriin tehdyistä ilmoituksista. Altistuneiksi ilmoitettujen työntekijöiden vuosittainen lukumäärä eri työsuojeluvastuualueilla näytetään sekä lukumääränä että suhteutettuna lukuna (per 1000 työllistä). Lisäksi esitetään työntekijöiden toimialoittainen jakautuminen työsuojeluvastuualueittain.

Altistekohtainen tieto on yhdistetty ammattiluokkaan (Ammattiluokitus 2010, 4-numerotaso) sekä toimialaan (Toimialaluokitus 2008, pääluokkataso). Mittarit näyttävät myös altistuneiksi ilmoitettujen yleisimmät ammatit, yleisimmät altisteet ja yleisimmät toimialat.

Työssäkäyvien lukumäärä on saatu Tilastokeskukselta. Koska rekisteriin voi tulla ilmoituksia myös takautuvasti, rekisterin tieto on jatkuvasti päivittyvää tietoa. Tietoaineisto vastaa vuosien 2010-2019 altistumistietojen tilannetta 4.6.2021.

Tähän Työelämätieto-palvelun datasivuun liittyy myös analyysisivu: Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019.

Kiitokset

Tämän julkaisun toteuttamista Työelämätietoon on ollut mukana rahoittamassa Syöpäsäätiö. Lisäksi työn suunnittelussa on ollut mukana Suomen Syöpärekisteri.

Lue lisää

Yhteystiedot

Sanni Uuksulainen

+358 46 850 5123

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää
Analyysi
22.11.2021

Syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien määrä on noussut vuosina 2010–2019

Nousu selittyy pääasiassa Pohjois-Suomen kaivosteollisuuden työntekijämäärien lisääntymisellä. Asbestille altistuneiksi ilmoitettujen määrä lähes kolminkertaistui tarkastelujaksolla.

Aineisto
18.10.2023

FINJEM (Finnish job-exposure matrix) -työaltistematriisi vuosille 1945-2015

FINJEM-työaltistematriisi kertoo ammattikohtaisia arvioita altistuneiden määrästä ja altistumistasoista. Yleisimmille työssä esiintyville kemiallisille ja fysikaalisille altisteille on esitetty arvioita eri aikajaksoille