Aineisto
14.6.2021

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyön avaintekijät​​​

Lataa data
Kaikki
Kaikki

Yleisimmät aivotyön osa-alueet valitussa ryhmässä vs. kaikilla

MONITEKEMINENKIELELLINENHÄIRIÖTMUISTI-DIGIVUOROVAIKUTUSKertaa viikossa​012345678910Työn ala: Kaikki, Ikäryhmä: KaikkiKaikki vastaajat

Aivotyön vaatimukset

Lataa data
Kaikki
Kaikki

Yleisyys

KIELELLINENAVARUUDELLINENNÄKÖ-MOTORINENKESKITTYMINENMUISTI-DIGIOPPIMINENSUUNNITTELUIDEOINTIVUOROVAIKUTUSOSALLISTUMINENMONITEKEMINENAIKAPAINEOHJEONGELMATHÄIRIÖTKertaa viikossa012345678910
Työn ala: Kaikki, Ikäryhmä: Kaikki
Kaikki vastaajat

Innostus ja kuormitus

InnostaaKuormittaaKIELELLINENKIELELLINENAVARUUDELLINENAVARUUDELLINENNÄKÖ-MOTORINENNÄKÖ-MOTORINENKESKITTYMINENKESKITTYMINENMUISTI-DIGIMUISTI-DIGIOPPIMINENOPPIMINENSUUNNITTELUSUUNNITTELUIDEOINTIIDEOINTIVUOROVAIKUTUSVUOROVAIKUTUSOSALLISTUMINENOSALLISTUMINENMONITEKEMINENMONITEKEMINENAIKAPAINEAIKAPAINEOHJEONGELMATOHJEONGELMATHÄIRIÖTHÄIRIÖTOsuus vastaajista, %10080604020020406080100
Jonkin verran innostavaa
Melko paljon innostavaa
Erittäin paljon innostavaa
Jonkin verran kuormittavaa
Melko paljon kuormittavaa
Erittäin paljon kuormittavaa

Palautuminen

MatalaKeskimääräistämatalampiKeskimääräistäkorkeampiKorkeaOsuus vastaajista, %0102030405060708090100Työn ala: Kaikki, Ikäryhmä: KaikkiKaikki vastaajat

Stressin kokeminen

MatalaKeskimääräistämatalampiKeskimääräistäkorkeampiKorkeaOsuus vastaajista, %0102030405060708090100Työn ala: Kaikki, Ikäryhmä: KaikkiKaikki vastaajat

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä. Kysely tuottaa tietoa työn sisällöistä ja sen olosuhteista eri alojen työpaikoille, työterveyshuolloille ja työsuojelutoimijoille sujuvan ja terveellisen aivotyön suunnitteluun.

Kuvaus

Olemme selvittäneet Aivotyökyselyllä, millaisia kognitiivisia eli tiedolla työskentelyn tehtäviä, tilanteita ja olosuhteita nykypäivän työelämässä esiintyy. Aivotyökyselyn 39 väittämää on tiivistetty 14 aivotyön osa-alueeseen. Vastaukset kuvaavat aivotyön osa-alueiden yleisyyttä eli esiintyykö tehtävä tai tilanne vastaajien työssä useita kertoja päivässä, päivittäin tai lähes päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai esiintyykö se harvemmin. Lisäksi vastaukset kuvaavat, koetaanko työssä esiintyvät aivotyön eri osa-alueet kuormittavina vai innostavina. Tätä vastaajat ovat arvioineet seitsenportaisella asteikolla, jonka ääripäät ovat erittäin kuormittava ja erittäin innostava. Aivotyön eri osatekijöiden lisäksi kuvaajissa on esitetty stressin ja palautumisen kokemus neljässä eri tasoluokassa.

Tuloskuvioissa on esitetty aivotyökyselyn eri osa-alueet. Tekijät 1-4 ovat tiedonkäsittelyn perusvaatimuksia ja ne kuvaavat erilaisia kognitiivisia toimintoja. Tekijät 5-10 ovat laajempia tiedonkäsittelyn yleisvaatimuksia ja ne kuvaavat erilaisia aivotyön tehtäviä ja tilanteita. Tekijät 11-14 ovat aivotyön olosuhteita ja ne kuvaavat kognitiivisesti haastavia tilanteita työssä. Kyselyssä kuhunkin osa-alueeseen liittyy 2-4 väittämää.

Aivotyön osa-alueita voi tarkastella koko aineistossa tai tietyissä ikäryhmissä. Työn alan mukaan aineistoa voi tarkastella kolmessa alaryhmässä, joissa ensimmäisessä vastaajat ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta, toisessa tekevät toimistoissa asiantuntijatyötä ja kolmannessa toimivat huolto-/tuotantotyössä. Neljäntenä ryhmänä ovat vastaajat niiltä aloilta, joita ei ole tarkemmin eritelty.

Aineistoa voi suodattaa valikoista. Tällöin kaikki kuviot suodattuvat vastaamaan tehtyä valintaa.

Aivotyöaineisto sisältää Työterveyslaitoksen yli 90 eri kehittämis-, palvelu- ja tutkimushankkeessa kertyneet vastaukset yli 11000 vastaajan joukosta vuosilta 2016-2019. Vastaukset eivät edusta Suomen työikäistä väestöä kokonaisuudessaan. Valtaosa vastaajista työskentelee sosiaali- tai terveysalalla (63 %) tai toimistoissa erilaisissa asiantuntija- tai tietotyön tehtävissä (19 %). Aivotyöaineistoon päivitetään seuraavaksi koronapandemian-ajan aineistoa ja uusia työn aloja vuosilta 2020-2021.

Lue lisää

Yhteystiedot

Teppo Valtonen

+358 30 474 2625

Virpi Kalakoski

+358 30 474 2242

Teemu Paajanen

+358 30 474 2427

Creative Commons License

Creative Commons License

Julkaisu on lisensoitu Creative Commons 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.

Aiheeseen liittyvää

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.